21:21 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Trang Chủ » Tham Khảo Các Tôn Giáo Khác » Tôn Giáo Khác

Tìm Hiểu Phật Giáo

Tìm Hiểu Phật Giáo

Tài lịệu nầy được tổng hợp từ tài liệu của nguyên Đại Đức Triều Dương và “Chuyện Phật Đản Sinh” của Phạm Phong Dinh đăng trên báo Việt Mercury, số 330 - 20/5/05