03:49 EDT Thứ năm, 26/04/2018

Trang Chủ » Tạp Chí Thần Học » Câu hỏi

Câu hỏi 7: LỜI TIÊN TRI KINH THÁNH CÓ NÓI ĐẾN NƯỚC MỸ KHÔNG?

Câu hỏi 7: LỜI TIÊN TRI KINH THÁNH CÓ NÓI ĐẾN NƯỚC MỸ KHÔNG?

Câu hỏi này có lẽ là câu hỏi về lời tiên tri Kinh Thánh mà tôi được hỏi nhiều hơn bất cứ câu hỏi nào. Người ở Mỹ muốn biết Kinh Thánh có lời nào nói về tương lai nước Mỹ không. Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục ban phước cho nước Mỹ trong tương lai không? Nước Mỹ có sống sót không?

Câu hỏi 6: QUAN ĐIỂM NÀO TỐT NHẤT VÀ TẠI SAO?

Câu hỏi 6: QUAN ĐIỂM NÀO TỐT NHẤT VÀ TẠI SAO?

Như các bạn đã thấy, ba hệ thống này rất khác nhau trong sự giải thích về tận thế. Bất cứ các bạn tin quan điểm nào, các bạn sẽ giải thích hàng trăm trang qua Kinh Thánh. Vì vậy, đây là vấn đề không đơn giản. Tuy nhiên, tất cả những quan điểm này có những điểm đáng chú ý và họ có Kinh Thánh để ủng hộ.

Câu hỏi 5: NHỮNG QUAN ĐIỂM CHÍNH NÀO VỀ TẬN THẾ?

Câu hỏi 5: NHỮNG QUAN ĐIỂM CHÍNH NÀO VỀ TẬN THẾ?

Một trong những lý do chính tỉ lệ Cơ-Đốc nhân tránh nghiên cứu lời tiên tri Kinh Thánh là vì có quá nhiều quan điểm khác nhau. Một người phải can đảm lắm để trích ra vài sách xem lại về tận thế theo sự hiểu biết của mình,

Câu hỏi 4: Có Phải Việc Nghiên Cứu Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Tất Cả Chỉ Là Suy Đoán?

Câu hỏi 4: Có Phải Việc Nghiên Cứu Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Tất Cả Chỉ Là Suy Đoán?

Lời tiên tri trong Kinh Thánh thường chịu thiệt hai trong tay những người bạn cũng như trong tay kẻ thù của Kinh Thánh. Việc định ngày, họ là “bộ chú giải Kinh Thánh” cố gắng nhận diện Antichrist

Câu hỏi 3: Có những lời tiên tri hoặc lời tiên báo nào về tương lai có giá trị khác hơn những lời trong kinh thánh không?

Câu hỏi 3: Có những lời tiên tri hoặc lời tiên báo nào về tương lai có giá trị khác hơn những lời trong kinh thánh không?

Xuyên suốt lịch sử, đã có một số người khoe rằng họ biết được tương lai. Từ những nhà tiên tri cổ của Hi Lạp đến Nostradamus, từ Edward Cayce đến Jeanne Dixon, từ những tờ báo lá cải đến những đường dây nóng tâm linh hiện đại, một chuỗi các tiên tri tự nhận tiếp tục thêm.

Câu hỏi 2: KINH THÁNH CÓ BAO NHIÊU LỜI TIÊN TRI?

Câu hỏi 2: KINH THÁNH CÓ BAO NHIÊU LỜI TIÊN TRI?

Một mục sư trẻ đã nói với một nguyên giáo sư rằng anh ấy đã không giảng lời tiên tri bởi vì “lời tiên tri làm người ta phân tâm khỏi hiện tại”. Vị giáo sư trả lời: “Nếu vậy chắc chắn có rất nhiều sự gây phân tâm trong Kinh Thánh!

Câu hỏi 1: LỜI TIÊN TRI CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Câu hỏi 1: LỜI TIÊN TRI CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Tâm trí đòi hỏi muốn biết điều gì nắm giữ tương lai của hành tinh này: Những dấu hiệu cuối cùng nào trong tầm tay? Lời tiên tri của Kinh Thánh có nói đến Nước Mỹ không? Sự Cất Lên là gì?