23:26 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Trang Chủ » Tạp Chí Thần Học » Câu hỏi

Câu hỏi 3: Có những lời tiên tri hoặc lời tiên báo nào về tương lai có giá trị khác hơn những lời trong kinh thánh không?

Thứ hai - 16/10/2017 03:58
Câu hỏi 3: Có những lời tiên tri hoặc lời tiên báo nào về tương lai có giá trị khác hơn những lời trong kinh thánh không?

Câu hỏi 3: Có những lời tiên tri hoặc lời tiên báo nào về tương lai có giá trị khác hơn những lời trong kinh thánh không?

Xuyên suốt lịch sử, đã có một số người khoe rằng họ biết được tương lai. Từ những nhà tiên tri cổ của Hi Lạp đến Nostradamus, từ Edward Cayce đến Jeanne Dixon, từ những tờ báo lá cải đến những đường dây nóng tâm linh hiện đại, một chuỗi các tiên tri tự nhận tiếp tục thêm.
Xuyên suốt lịch sử, đã có một số người khoe rằng họ biết được tương lai. Từ những nhà tiên tri cổ của Hi Lạp đến Nostradamus, từ Edward Cayce đến Jeanne Dixon, từ những tờ báo lá cải đến những đường dây nóng tâm linh hiện đại, một chuỗi các tiên tri tự nhận tiếp tục thêm.
Để dự đoán tương lai chính xác, người đó phải là toàn tri (biết mọi việc), toàn tại (hiện diện khắp nơi), và toàn năng (làm được mọi sự) - hoặc có sự liên kết trực tiếp với một Đấng đáp ứng những đòi hỏi đó.
Hãy đọc điều Đức Chúa Trời phán về khả năng độc đáo của Ngài trong sự tiết lộ tương lai:
Đức Giê-hô-va phán: Hãy trình đơn các ngươi; Vua của Gia-cốp phán.
Hãy bày tỏ lẽ mạnh các ngươi. Phải, hãy thuật lại đi!
Hãy rao cho chúng ta điều sẽ xảy đến!
Hãy tỏ ra những điều đã có lúc trước,
cho chúng ta để ý nghiệm sự cuối cùng nó là thế nào, hay là bảo cho chúng ta biết những sự hầu đến.
Hãy rao những việc sẽ xảy đến sau nầy,
cho chúng ta biết các ngươi là thần,
cũng hãy xuống phước hoặc xuống họa đi,
hầu cho chúng ta cùng nhau xem thấy và lấy làm lạ…
Nầy, các ngươi chẳng ra gì,
sự các ngươi làm cũng là vô ích;
kẻ lựa chọn các ngươi là đáng gớm ghiếc!
(Ê-sai 41:21-24)
Nếu một người tự tuyên bố mình là tiên tri của Đức Chúa Trời nhưng những lời tiên tri của người đó không chính xác 100%, Kinh Thánh phán đừng nghe người đó.
“Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết.
Nếu các ngươi nói trong lòng rằng: Làm sao chúng ta nhìn biết được lời nào là lời Đức Giê-hô-va không có phán? Khi kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời người nói không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói ra: chớ sợ người.
(Phục truyền 28:20-22)
Chỉ Đức Chúa Trời chân thần có thể báo trước tương lai, và Ngài có khiến lời đó chính xác 100% kể cả thời gian. Tất cả những kẻ khác tiên báo về tương lai đều là kẻ lừa gạt.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn