16:16 EDT Thứ tư, 25/04/2018

Trang Chủ » Tạp Chí Thần Học » Câu hỏi

Câu hỏi 1: LỜI TIÊN TRI CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Thứ sáu - 22/09/2017 03:44
Câu hỏi 1: LỜI TIÊN TRI CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Câu hỏi 1: LỜI TIÊN TRI CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Tâm trí đòi hỏi muốn biết điều gì nắm giữ tương lai của hành tinh này: Những dấu hiệu cuối cùng nào trong tầm tay? Lời tiên tri của Kinh Thánh có nói đến Nước Mỹ không? Sự Cất Lên là gì?
GIỚI THIỆU
Tâm trí đòi hỏi muốn biết điều gì nắm giữ tương lai của hành tinh này: Những dấu hiệu cuối cùng nào trong tầm tay? Lời tiên tri của Kinh Thánh có nói đến Nước Mỹ không? Sự Cất Lên là gì? Antichrist là ai? 666 là gì? Trận Ha-ma-ghê-đôn khi nào xảy ra? Trung Đông sẽ có hòa bình không? Chúng ta biết gì về đời sống sau khi chết?
Những câu hỏi hầu như không kết thúc. Có lẽ các bạn đã hỏi nhiều câu trong số đó một đôi lần hoặc nghe ai đó hỏi. Tôi đã hỏi mọi người những câu hỏi này cho chính tôi.
Cá nhân tôi thật sự quan tâm lời tiên tri vào những năm đầu tuổi hai mươi khi tôi bắt đầu đọc sách Đa-ni-ên trong Cựu Ước. Lòng tôi đầy những câu hỏi và một mớ rối loạn. Đó là lúc tôi quyết định cần học điều Kinh Thánh dạy về tận thế. Hai mươi năm sau, tôi ở đây chia sẻ với các bạn cuộc phiêu lưu của tôi để trả lời những câu hỏi của chính tôi.
Khi tôi đi khắp nơi nói trong những hội đồng về lời tiên tri và có thì giờ cùng dân Chúa trong Hội Thánh tại quê nhà, tôi đã khám phá nơi nào tôi đến, người ta cũng có cùng những câu hỏi về lời tiên tri trong Kinh Thánh và tận thế. Qua nhiều năm tôi đã tuyển chọn và bổ sung những câu hỏi quen thuộc nhất về lời tiên tri trong Kinh Thánh và tận thế. Đó là những điều sách này nói đến.
Tôi xin thêm hai điều khiến tôi có điều kiện trả lời những câu hỏi đó: Thứ nhất, trải qua mười năm, tôi đã làm mục sư của Hội Thánh Niềm Tin Kinh Thánh ở Edmond, Oklahoma, nơi người ta muốn biết tận đáy mọi điều. Thứ hai, tôi có hai con trai (nếu các bạn là cha mẹ, các bạn sẽ hiểu điều kiện này giúp tôi phải trả lời những câu hỏi khó).
Quyển sách này sẽ tập trung vào việc trả lời 101 câu hỏi đặc biệt được hỏi nhiều nhất mà những người giống các bạn và tôi muốn hỏi về những ngày sau rốt – những câu hỏi về điều sẽ xảy ra trong vở kịch cuối cùng của các thời đại.
 
Để làm cho sách này dễ truy cập hơn và thân thiện hơn, những câu hỏi này được lập thành tám phần:
1. Những câu hỏi chung về Lời Tiên Tri và Tận Thế.
2. Những câu hỏi về Sự Cất Lên
3. Những câu hỏi về Antichrist và vương quốc của Hắn
4. Những câu hỏi về Đại Nạn
5. Những câu hỏi về Ha-ma-ghê-đôn
6. Những câu hỏi về Chúa Tái Lâm
7. Những câu hỏi về triều đại một ngàn năm của Đấng Christ (Thiên Hi Niên).
8. Những câu hỏi về Đời Sau.
9. Sau cùng, có một câu hỏi cuối chỉ dành cho các bạn.
 
Trước khi các bạn bước vào sách này, hãy để tôi chia sẻ năm ý tưởng cá nhân với các bạn mà tôi hi vọng sẽ giúp tốt hơn khi đọc. Thứ nhất, tôi hi vọng các bạn hiểu rằng có nhiều quan điểm về tận thế. Trong sách này, tôi cố gắng trỉnh bày điều tôi tin, đặt trên nguồn Kinh Thánh chính xác, về cách vở kịch cuối cùng các thời đại sẽ diễn ra.
Tôi nhận thức rằng các anh chị em Cơ-Đốc tốt không đồng ý với tôi một số điểm. Đó là điều tốt. Yếu tố duy nhất mà tất cả chúng ta phải nắm chắc về chủ đề này là Chúa Jêsus là một và là Cứu Chúa duy nhất không phạm tội sẽ trở lại trái đất này để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tuy nhiên, khi viết một sách chủ đề này, tác giả phải đưa ra những quyết định và những lời giải thích. Tôi sẽ làm hết sức của tôi để bày tỏ cho các bạn cách tôi đưa đến những kết luận, nhưng tôi hi vọng các bạn cảm nhận tự do không đồng ý và tiếp tục đọc để mở mang hiểu biết.
Thứ hai, những câu hỏi trong sách không được liệt kê theo thứ tự như thường có. Những câu hỏi được lập thành cụm, với mỗi phần đặt nền cho phần kế. Tuy nhiên, mỗi câu hỏi có thể đứng riêng. Vì vậy tự do bỏ qua. Chỉ cần nhớ rằng nếu không có một số câu trả lời những câu hỏi trước đó, các bạn sẽ khó hiểu ở câu nào đó.
Thứ ba, xuyên qua sách này tôi sẽ dùng nhân xưng đại danh từ giống đực (ông ấy, của ông ấy), nhưng ý tôi là cũng bao gồm các đọc giả nữ trừ khi bản văn tôi tham khảo chỉ rõ ràng một người nam.
Thứ tư, vì có nhiều tham khảo Kinh Thánh rải rác khắp sách các bạn nên để Kinh Thánh bên cạnh khi các bạn đọc và dủng thêm vài phút để xem những tham khảo chính. Sau hết, Lời Đức Chúa Trời là nguồn lẽ thật chính duy nhất của chúng ta cho tương lai.
Thứ năm, khi các bạn đọc sách này xin biết rằng tôi đã cầu nguyện xin Chúa dùng nó trong đời sống của các bạn, trả lời những câu hỏi của các bạn về tận thế, ban cho các bạn một lời giải thích rõ ràng khi nghiên cứu lời tiên tri trong Kinh Thánh, kéo các bạn đến gần Cứu Chúa kỳ diệu của chúng ta, Ngài là đối tượng tối hậu của tất cả lời tiên tri và là câu trả lời cuối cùng cho tất cả những câu hỏi khó nhất của chúng ta.
“Vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus là đại ý của lời tiên tri” KHẢI HUYỀN 19:10
 
 
PHẦN 1
NHỮNG CÂU HỎI CHUNG VỀ
LỜI TIÊN TRI VÀ TẬN THẾ
 
Rất khó nói tiên tri, đặc biệt về tương lai 
Châm ngôn Trung quốc
 
Một thế hệ duy nhất có cơ hội chứng kiến kết thúc thế kỷ. Hiếm có hơn nữa, chỉ một thế hệ trong tromg ba mươi thế hệ thấy được sự kết thúc thiên niên kỷ. Chúng ta được đặc ân kinh nghiệm chuyển đổi từ sự kết thúc một thiên niên kỷ sang việc bắt đầu thiên niên kỷ mới. Dường như người ta quan tâm hơn bao giờ hết với điều Kinh Thánh nói về tận thế.
18% người Mỹ trông đợi tận thế xảy đến trong đời của họ.
53% người Mỹ tin rằng một số sự kiện trên thế giới trong thế kỷ này ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh Thánh
Chúng ta trông đợi điều gì? Kinh Thánh nói với chúng ta điều gì sẽ xảy ra trong tận thế? Có chi tiết kinh điển nào tỏ cho chúng ta biết thế giới đang tiến đến đâu không?
Mục đích của phần này là để cung cấp một cái nhìn tổng quan điều Kinh Thánh mặc khải về ngày sau rốt. Chúng ta sẽ hoàn thành phần này qua việc trả lời những câu hỏi chung về lời tiên tri và tận thế.
 
1

LỜI TIÊN TRI CÓ Ý NGHĨA GÌ?

 
Từ ngữ lời tiên tri đến từ tiếng Hi Lạp Tân Ước prophetes (danh từ) hoặc propheteuo (động từ). Rất đơn giản, từ ngữ này có nghĩa nói thay Đức Chúa Trời, làm một phát ngôn nhân cho Chúa, nói ra sự mặc khải thiên thượng. Các tiên tri trong Cựu Ước lẫn Tân Ước được Đức Chúa Trời sử dụng để truyền chân lý của Ngài cho loài người.
Hình ảnh phổ biến nhất của một tiên tri là một người dự báo và một thày bói. Các tiên tri trong Kinh Thánh nói trước về tương lai với sự chính xác 100%. Họ tuyên bố Cuộc Lưu Đày Ba-by-lôn, Sự Đến của Đấng Mê-si-a, Sự Đến của Antichrist, và kết thúc thế giới cùng với nhiều sự kiện khác. Phương diện này của chức vụ tiên tri thương được gọi là việc báo trước. Lời đó phải kèm theo những sự kiện hầu đến. Tiên tri là phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời nói trước về tương lai dân Y-sơ-ra-ên và các nước.
Phương diện tiên báo này của sứ mạng tiên tri là sự tập trung chính của sách. 101 Câu Trả lời cho Những Câu Hỏi Được Hỏi Nhiều Nhất về Tận Thế được tập trung vào tương lai, những lời tiên tri Kinh Thánh chưa ứng nghiệm về những ngày sau rốt hoặc tận thế.
Tuy nhiên, điều quan trọng phải nhớ rằng các tiên tri cũng có sứ điệp cho những người thời họ sống. Phương diện này của chức vụ các tiên tri thỉnh thoảng được gọi là tiên báo. Sứ điệp loại này không quá nhiều như sự kiện hầu đến. Tiên tri tuyên bố sứ điệp của Đức Chúa Trời cho thế hệ thời của họ, luôn kêu gọi loài người trở lại với chân lý của Đức Chúa Trời trong lúc đó: “Đức Giê-hô-va phán như vậy!”
Trong cả hai phương diện này của chức vụ tiên tri, mục đích tổng thể là giống nhau. Hoặc các tiên tri tiên báo về sự kiện đương
thời hoặc sự kiện hầu đến, mục tiêu là kêu gọi con người ttin cậy Chúa và vâng theo ý chỉ của Chúa trong đời sống của họ. Bây giờ, như vậy, lời tiên tri kêu gọi chúng ta sống đời sống phù hợp với Lời Đức Chúa Trời.
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn