23:26 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Trang Chủ » Tạp Chí Thần Học » Câu hỏi

Câu hỏi 5: NHỮNG QUAN ĐIỂM CHÍNH NÀO VỀ TẬN THẾ?

Thứ ba - 07/11/2017 05:12
Câu hỏi 5: NHỮNG QUAN ĐIỂM CHÍNH NÀO VỀ TẬN THẾ?

Câu hỏi 5: NHỮNG QUAN ĐIỂM CHÍNH NÀO VỀ TẬN THẾ?

Một trong những lý do chính tỉ lệ Cơ-Đốc nhân tránh nghiên cứu lời tiên tri Kinh Thánh là vì có quá nhiều quan điểm khác nhau. Một người phải can đảm lắm để trích ra vài sách xem lại về tận thế theo sự hiểu biết của mình,
Một trong những lý do chính tỉ lệ Cơ-Đốc nhân tránh nghiên cứu lời tiên tri Kinh Thánh là vì có quá nhiều quan điểm khác nhau. Một người phải can đảm lắm để trích ra vài sách xem lại về tận thế theo sự hiểu biết của mình, nhưng đã lâu trước đó người ấy đã mất hi vọng trong những sự giải thích dài dòng với những từ ngữ không quen thuộc.
Điều này nhắc tôi về một em bé có cha là một truyền đạo. Suốt đời sống của em đã nghe cha giảng về sự phán xét, sự thánh hóa, và nhiều điều khác. Vì vậy em đã sẵn sàng khi giáo viên Trường Chúa nhật hỏi ai biết từ ngữ sự hoãn lại có nghĩa gì? Em đáp, “Em không biết chắc nghĩa gì, nhưng em biết Hội Thánh của chúng ta tin điều đó!”
Đó là cách nhiều người khi đến với lời tiên tri Kinh Thánh. Họ không chắc chắn những từ ngữ quan trọng có nghĩa gì, nhưng họ biết rằng họ phải tin lời đó.
Người mới học lời tiên tri Kinh Thánh bắt đầu nghe những từ ngữ như Tiền Thiên hi niên, Hậu Thiên hi niên, Tiền Đại nạn, Hậu Đại nạn, Sự Phân Kỳ, và giao ước. Trong một thời gian ngắn, người đó sẽ thấy đủ thứ biểu đồ và những vạch thời gian đến cuối đời mình. Những cơ hội đưa người đó đến thừa nhận liên thiên hi niên – nó sẽ được ‘chi ra’ lúc cuối cùng – và không lo lắng nữa.
Làm sao chúng ta có thể hi vọng gây ý thức về tất cả những quan điểm mâu thuẫn nhau? Có thể đúc kết lại những điều căn bản để chúng ta có thể hiểu it nhất những quan điểm chính hoặc những hệ thống mà người ta nắm giữ liên quan ngày sau rốt? Câu trả lời vang lên là “Được”. Trong vài trang kế, tôi sẽ giới thiệu ba quan điểm chính về ngày sau rốt trong hình thức rõ ràng, dễ hiểu.
Nói cách rộng rãi, giữa vòng người Tin Lành có ba thuyết chính về tận thế: phi thiên hi niên, tiền thiên hi niên, và hậu thiên hi niên. Như các bạn có thể thấy, từ ngữ chính trong cả ba quan điểm là Thiên Hi Niên. Yếu tố quan trọng khác nhau là mỗi một quan điểm này giải thích khác nhau về thời điểm Đấng Christ cai trị ngàn năm trên đất, một thời kỳ được gọi là Thiên Hi Niên, và sự liên hệ thời kỳ này với sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ.
Tôi đã dành cuộc thảo luận đầy đủ về Thiên Hi Niên trong phần 7, nhưng bây giờ giúp các bạn hiểu đầy đủ sự liên quan giữa Thiên Hi Niên với sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ. Phái Tiền Thiên Hi Niên nói Sự Tái Lâm của Chúa Jêsus Christ sẽ xảy ra trước khi Thiên Hi Niên bắt đầu. Phái Hậu Thiên Hi Niên nói Sự Tái Lâm sẽ đến sau khi Thiên Hi Niên kết thúc. Và phái Phi Thiên Hi Niên nói chúng ta hiện đang ở trong Thiên Hi Niên và nó sẽ bao gồm Sự Tái Lâm của Chúa Jêsus Christ.

Thỏa Thuận Hai Điểm Chính
 
Ngoài những quan điểm khác nhau nhất về thần học, có những điểm các quan điểm đó đồng ý nhau. Hai trong những sự đồng ý chính này là:
1. Tất cả ba quan điểm tin rằng Chúa Jêsus Christ là Vua muôn vua và là Chúa muôn chúa, Ngài cai trị hoặc sẽ cai trị trên một vương quốc vinh hiển.
2. Tất cả ba quan điểm này tin rằng một ngày kia Chúa Jêsus Christ sẽ trở lại thế giới này theo nghĩa đen, bằng xương thịt, thấy được, và đầy vinh hiển để phán xét toàn thế giới.
Điều quan trọng không phải là xem xét sự đồng ý của ba quan điểm. Sau tất cả, những sự đồng ý này góp phần kết hiệp chúng ta là những người tin Chúa Jêsus Christ lại với nhau. Không có quan điểm nào khiến các bạn nắm chắc về tận thế, nếu các bạn biết rõ Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của riêng các bạn và tìm kiếm sự tái lâm của Ngài, vậy thì chúng ta đồng ý nhau về những điểm chính kết hiệp chúng ta lại với nhau như những anh chị em trong Đấng Christ.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng có những điểm quan trọng khác nhau giữa những quan điểm này. Những sự khác nhau tác động cách chúng ta hiểu hầu hết mọi sự kiện chính về tận thế. Mỗi quan điẻm trong những hệ thống này có một hình ảnh rất khác về những gì sẽ xảy ra trước hoặc sau khi Chúa Jêsus Christ tái lâm trên đất.
Đây không phải là vài giáo thuyết không thích hợp. Các bạn nắm giữ quan điểm nào trong các quan điểm đó sẽ quyết định cách các bạn giải thích những nhân vật, niên dại, và sự hoàn thành tận thế. Sẽ có một vương quốc theo nghĩa đen trên đất không? Sẽ có một cá nhân được gọi là Antichrist không? Hội Thánh có thành công trong việc Cơ-Đốc hóa thế giới trước khi Chúa Jêsus Christ tái lâm không? Tất cả tô điểm niềm tin của các bạn về Thiên Hi Niên và Sự Tái Lâm của Chúa Jêsus Christ.

Ba Điểm Không Đồng Ý Chính

Trong khi có một số khác biệt giữa ba quan điểm về ngày sau rốt, ba điểm chính không đồng ý là quan trọng nhất.
Sự khác nhau giữa những quan điểm xoay quanh ba vấn đề chính:
1. Chúa Jêsus sẽ cai trị khi nào? (Thời gian Chúa Jêsus Christ cai trị)
2. Chúa Jêsus sẽ cai trị cách nào? (bản chất sự cai trị của Chúa Jêsus Christ)
3. Chúa Jêsus sẽ cai trị ở đâu? (nơi Chúa Jêsus Christ cai trị)
Tôi sẽ chỉ giới thiệu khuôn khổ chung của ba quan điểm hoặc ba hệ thống tận thế này. Nhiều thông tin hơn về đề tài này, xin xem bảng danh sách chú giải trong phần phụ lục.

Quan Điểm Phi-Thiên Hi Niên
 
Tiền tố phi trước từ ngữ Thiên Hi Niên chỉ rõ sự phủ nhận từ ngữ. Phi-Thiên Hi Niên theo nghĩa đen có nghĩa “không có thiên hi niên”. Tuy nhiên, nghĩa này không chính xác điều quan điểm này tin. Phi-Thiên Hi Niên tin một thời kỳ qua đó Chúa Jêsus Christ cai trị, không chỉ là một vương quốc ngàn năm theo nghĩa đen.
Quan điểm Phi-Thiên Hi Niên là quan điểm thống trị của Cơ-Đốc Giáo hiện đại. Đó là quan điểm được Giáo hội Công Giáo La Mã tin, Giáo hội Chính Thống giáo Hi Lạp, và một phần lớn của Cải Chánh giáo. Bắt đầu quan điểm này thường truy trở lại đến Thánh Augutine (354-430 SC.). Đây là quan điểm của những nhà cải chánh John Calvin và Martin Luther.
 
Chúa Jêsus Sẽ Cai Trị Khi Nào?
 
Phi-Thiên Hi Niên tin rằng vương quốc của Chúa Jêsus Christ đang diễn ra hiện nay giữa lần đến thứ nhất của Chúa Jêsus và sự tái lâm của Ngài. Vì vậy, Thiên Hi Niên không phải là thời kỳ theo nghĩa đen một ngàn năm, nhưng là hình bóng “một thời kỳ lâu dài”. Phi-Thiên Hi Niên dạy rằng Satan bị trói trong lần đến thứ nhất của Chúa Jêsus Christ là kết quả từ sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus Christ (Khải. 20:1-3).

Chúa Jêsus Sẽ Cai Trị Cách Nào và Ở Đâu?
 
Phi-Thiên Hi Niên tin rằng sự cai trị của Chúa Jêsus Christ (Thiên Hi Niên) sẽ không phải là vương quốc nghĩa đen, thuộc thể trên đất. Đúng hơn, phái Phi-Thiên Hi Niên tin rằng Chúa Jêsus Christ cai trị trên đất trong lòng người tin và trong Hội Thánh (“vương quốc Đức Chúa Trời trong các ngươi”). Họ tin rằng một ngày kia Chúa Jêsus Christ sẽ trở lại – lúc kết thúc thời đại Hội Thánh – Satan bị đánh bại, Chúa Jêsus Christ phán xét toàn thể loài người, và lập vương quốc đời đời.
Phái Phi-Thiên Hi Niên không tin thời kỳ bảy năm Đại Nạn theo nghĩa đen trước khi Chúa Jêsus Christ tái lâm hoặc thời kỳ ngàn năm cai trị của Chúa Jêsus Christ theo nghĩa đen sau khi tái lâm.
 
Những Sự Kiện Tương Lai Theo Hệ Thống Phi-Thiên Hi Niên
 
1. Sự phát triển song song giữa thiện (vương quốc Đức Chúa Trời) và ác (vương quốc Satan) suốt đến thời hiện tại.
2. Sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ
3. Sự sống lại chung của tất cả loài người
4. Sự phán xét chung tất cả loài người
5. Đời đời
 
Mốc Thời Gian Phái Phi-Thiên Hi Niên
 
Quan Điểm Tiền Thiên Hi Niên
Phái Tiền Thiên Hi Niên tin vương quốc ngàn năm sẽ là một vương quốc thuộc thể trên đất theo nghĩa đen trong đó Chúa Jêsus Christ sẽ cai trị trên đất từ ngai của Ngài trên đất tại Giê-ru-sa-lem.
Phái Tiền Thiên Hi Niên là quan điểm của Hội Thánh Đầu tiên. Đó là quan điểm được các Giáo phụ Hội Thánh Đầu tiên tin, như Papias, Clement ở Rôma, Barnabas, Ignatius, Polycarp, và Justin Martyr. Sau thế kỷ thứ ba, quan điểm này bắt đầu suy yếu và bị thuyết Phi-thiên hi niên là quan điểm đang thịnh hành thay thế. Quan điểm này quay trở lại vào giữa thế kỷ thứ mười chín, và gần đây là cách phổ biến cho việc hiểu biết những ngày sau rốt.
Một số người theo Tiền Thiên Hi Niên hiện đại là Charles Ryrie, John Walvoord, J. Dwight Pentecost, James Montgomery Boice, Hal Lindsey, John MacArthur, Tim LaHaye, và Charles Swindoll.
 
Chúng ta hãy xem xét kỷ cách đặc biệt quan điểm này.
Chúa Jêsus Cai Trị Khi Nào?
Phái Tiền Thiên Hi Niên dạy rằng sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ sẽ xảy ra trước [tiền] vương quốc ngàn năm. Thực tế, vương quốc ngàn năm được mở đầu bởi sự trở lại của Chúa Jêsus Christ trên đất. Chúa sẽ trở lại vào lúc lúc kết thúc thời kỳ bảy năm đại nạn theo nghĩa đen với sự phán xét kinh khiếp (Đại Nạn).
Chúa Jêsus Sẽ Cai Trị Cách Nào và Ở Đâu?
Theo quan điểm này, Vương quốc sẽ không được thành lập bởi sự qui đạo của những linh hồn trong thời kỳ mở rộng thời gian, nhưng bởi sự tái lâm thình lình và đầy vinh hiển của Chúa Jêsus Christ từ trời. Satan sẽ bị trói lại trong hạn một ngàn năm, thời gian mà Chúa Jêsus Christ cai trị trên đất (Khải. 20:1-3); sự rủa sả sẽ không còn, dân Do-thái sẽ được khôi phục về xứ thánh của họ; và Chúa Jêsus Christ sẽ cai trị toàn thế giới trong sự công nghĩa, hòa bình, và vui mừng.
Điều quan trọng cần ghi nhận là hầu hết người theo phái Tiền Thiên Hi Niên đồng ý rằng Chúa Jêsus đang cai trị Hội Thánh suốt trong thời kỳ hiện tại như Đầu của Hội Thánh và vì thế nên chắc chắn Chúa cai trị trong lòng dân Chúa. Chúa Jêsus Christ đã, đang, và sẽ luôn tể trị vũ trụ. Tuy nhiên, phái Tiền Thiên Hi Niên sẽ không lẫn lộn sự cai trị này với Vương quốc ngàn năm mà Chúa Jêsus Christ sẽ cai trị như được mô tả trong Khải. 20:1-6. Phái Tiền Thiên Hi Niên tin rằng sự cai trị của Chúa Jêsus Christ sẽ được ứng nghiệm theo nghĩa đen trong tương lai.
Quan điểm này cũng ghi nhận rằng những người cùng quan điểm không đồng ý với nhau về thời điểm Sự Cất Lên. Vấn đề này sẽ được thảo luận trong phần 2.

Những Sự Kiện Tương Lai Theo Phái Tiền Thiên Hi Niên
 
1. Gia tăng sự bội đạo (tẻ tách khỏi chân lý) khi thời đại Hội Thánh gần kết thúc.
2. Sự cất lên của Hội Thánh (các thánh đã chết / các thánh còn sống được biến hóa).
3. Thời kỳ bảy năm đại nạn trên đất.
4. Sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ trên đất
5. Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn
6. Đấng Christ cai trị ngàn năm trên đất.
7. Ngai Phán Xét Lớn và Trắng
8. Sáng tạo Trời Mới và Đất Mới
9. Đời đời.
 
Mốc Thời Gian Của Phái Tiền Thiên Hi Niên
 

 
Quan Điểm Hậu Thiên Hi Niên
 
Phái Hậu Thiên Hi Niên rất giống phái Phi-thiên hi niên. Cả hai quan điểm này bảo vệ rằng Thiên Hi Niên là thời kỳ giữa lần đến thứ nhất và lần đến thứ hai của Chúa Jêsus Christ và không phải một ngàn năm theo nghĩa đen. Sự khác nhau chủ yếu giữa hai quan điểm là trong sự cất lên và phạm vi vương quốc trong thời hiện tại. Phái Hậu thiên hi niên tin rằng Hội Thánh sẽ “Cơ-Đốc hóa” thế giới trong thời đại vương quốc hiện tại, từ đó mở đường cho sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ.
Quan điểm này được truyền ra bởi giáo sư phái Nhất Thể tên Daniel Whitby (1638-1726). Mặc dù nó xuất hiện sau này, phái hậu thiên hi niên được nhiều người ưa thích khi nó được giới thiệu. Quan điểm này trở nên quan điểm Thiên Hi Niên phổ biến vào thế kỷ thứ mười tám và mười chín.
Với sự tiến bộ về kỹ thuật và khoa học, cũng như Cuộc Cách Mạng Kỹ Nghệ, ý tưởng con người có thể tự mở vương quốc Đức Chúa Trời khiến có cảm giác hoàn hảo. Tuy nhiên, sự bùng nổ Thế chiến thứ I, kế đó là Thế chiến thứ II, giáng cho phái Hậu Thiên Hi Niên một đòn từ đó không bao giờ hồi phục.

Chúa Jêsus Cai Trị Khi Nào?
 
Phái Hậu Thiên Hi Niên bảo lưu rằng Chúa Jêsus Christ sẽ trở lại trên đất sau (hậu) Thiên Hi Niên. Do đó, Thiên Hi Niên là toàn bộ thời kỳ giữa lần đến thứ nhất và lần đến thứ hai của Chúa Jêsus Christ.
 
Chúa Jêsus Cai Trị Cách Nào và Ở Đâu?
 
Đối với phái Hậu-Thiên Hi Niên, sự cai trị của Chúa Jêsus là thuộc linh và mang tánh chất chính trị. Quan điểm này dạy rằng vương quốc ngàn năm không phải một ngàn năm theo nghĩa đen nhưng là thời đại hoàng kim được Hội Thánh mở ra suốt thời hiện tại qua việc giảng Tin Lành.
Thời đại hoàng kim này sẽ đến qua những mức độ giảng Tin Lành khắp đất cho đến khi toàn thế giới thật sự được Cơ-Đốc giáo hóa. Sự cai trị của Chúa Jêsus sẽ lớn lên trên đất khi những người tin Chúa Jêsus Christ thực hiện ảnh hưởng càng lúc càng nhiều trên mọi công việc trên đất. Cuối cùng, Tin Lành sẽ thắng thế và trái đất sẽ trở nên nơi càng ngày càng tốt hơn, sau đó Chúa Jêsus Christ sẽ hiện ra để mở ra cõi đời đời.
Người chủ trương Hậu Thiên Hi Niên nổi tiếng trong những năm gần đây là Loraine Boettner. Ông ấy tóm tắt Hậu Thiên Hi Niên như sau:
Thiên hi niên mà phái Hậu thiên hi niên mong đợi là thời đại hoàng kim thịnh vượng về thuộc linh suốt kỳ hiện tại, đó là, thời kỳ Hội Thánh. Điều này được gây ra qua các sức mạnh hiện đang hoạt động trong thế giới. Nó kéo dài một thời gian không hạn định, có lẽ dài hơn nghĩa đen một ngàn năm. Những đặc điểm được thay đổi của những cá nhân sẽ được phản ánh trong một đời sống xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa nâng cao của nhân loại. Rồi thế giới rộng lớn sẽ hưởng được một tình trạng công nghĩa nâng cao cho đến bây giờ đã được thấy chỉ trong những nhóm tương đối nhỏ và riêng lẻ: ví dụ; một số nhóm gia đình và một số nhóm Hội Thánh địa phương, cùng những tổ chức tương tự.
Điều này không có nghĩa sẽ có một thời gian trên đất khi mọi người sẽ trở nên Cơ-Đốc nhân hoặc tất cả tội lỗi sẽ được hủy bỏ. Nhưng có nghĩa kẻ ác trong mọi hình thức cuối cùng sẽ được giảm xuống đến mức không còn đáng kể, những nguyên tắc Cơ-Đốc sẽ được làm luật lệ, không miễn trừ, và Chúa Jêsus Christ sẽ trở lại với một thế giới Cơ-Đốc giáo hóa thật sự.
 
Những Sự Kiện Tương Lai Theo Hệ Thống Hậu Thiên Hi Niên
1. Trái đất được cải tiến khi kết thúc đến gần, đỉnh cao của thời dại hoàng kim trong đó thế giới được Cơ-Đốc giáo hóa trọn vẹn.
2. Chúa Jêsus Christ tái lâm.
3. Sự sống lại chung của tất cả mọi người.
4. Sự phán xét chung tất cả mọi người.
5. Đời đời.
 
Mốc Thời Gian Của Phái Hậu Thiên Hi Niên

Tóm Tắt 3 Quan Điểm Thiên Hi Niên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn