18:20 EDT Thứ sáu, 22/09/2017

Trang Chủ » Tạp Chí Thần Học

Kẻ Thù Thành Nô Lệ

Kẻ Thù Thành Nô Lệ

Đời người như chiếc lá. Nằm trong cơn gió vô tình. Tôi đứng nhìn những hòn đá bay tới tấp đập vào người của tên Ê-tiên trong lúc một ý tưởng trào lên trong tôi:

Câu hỏi 1: LỜI TIÊN TRI CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Câu hỏi 1: LỜI TIÊN TRI CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Tâm trí đòi hỏi muốn biết điều gì nắm giữ tương lai của hành tinh này: Những dấu hiệu cuối cùng nào trong tầm tay? Lời tiên tri của Kinh Thánh có nói đến Nước Mỹ không? Sự Cất Lên là gì?