08:37 EDT Chủ nhật, 23/07/2017

Trang Chủ » Tạp Chí Thần Học

Xa rời La-mã - Gần Đức Chúa Trời (10)

Xa rời La-mã - Gần Đức Chúa Trời (10)

Qua 17 năm làmlm Công giáo Lamã (1955-1972), và từ khi còn thơ ấu đến tuổi 44, Giáo hội Công giáo Lamã đã làm trụ cột lẽ thật cho tôi, một sự dẫn dắt đến với Đức Chúa Trời không sai lầm.