23:22 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Giải Đáp Thắc Mắc » Câu Hỏi

Câu Hỏi 57: Có phải đi nhóm nhiều thì đời sống thuộc linh cao? Không đi nhóm, ở nhà học Kinh thánh, cầu nguyện, thì có tội hay không?

Thứ năm - 12/05/2016 21:33
Câu Hỏi 57: Có phải đi nhóm nhiều thì đời sống thuộc linh cao? Không đi nhóm, ở nhà học Kinh thánh, cầu nguyện, thì có tội hay không?

Câu Hỏi 57: Có phải đi nhóm nhiều thì đời sống thuộc linh cao? Không đi nhóm, ở nhà học Kinh thánh, cầu nguyện, thì có tội hay không?

Từ ngữ ‘đi nhóm’ có nghĩa là một sự tụ họp của một số người vì mục đích nào đó, thí dụ: chợ phiên hằng tháng nhóm lại.


TRẢ LỜI:

Để trả lời câu hỏi của Bạn, tôi muốn xác định lại:

Ý NGHĨA VIỆC ĐI NHÓM:

Từ ngữ ‘đi nhóm’ có nghĩa là một sự tụ họp của một số người vì mục đích nào đó, thí dụ: chợ phiên hằng tháng nhóm lại. Riêng người tin Chúa Jêsus Christ theo Tin Lành dùng từ ngữ đi nhóm có nghĩa là đi nhà thờ, nhà Nguyện với mục đích họp cùng những người tin Chúa Jêsus khác để thờ phượng Chúa.
Chúng ta hãy nghe Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời ghi lại Hội thánh đầu tiên của Chúa Jêsus Christ nhóm lại để làm gì qua sách Công vụ các Sứ đồ là sách lịch sử của Hội thánh: Vả, những người ấy [tức là những người tin Chúa Jêsus] bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện (Công vụ 2:42).
Như vậy, người tin Chúa Jêsus Christ nhóm lại có mục đích rõ ràng:


1. THỨ NHẤT:
người tin Chúa Jêsus nhóm lại học hỏi Kinh thánh là Lời Chúa để học biết Chúa nhiều hơn nhơn đó họ yêu mến Chúa, đức tin của họ không phải là mù quáng, mê muội. Việc học hỏi Kinh thánh giúp người tin Chúa hiểu biết về Chúa đồng thời cũng giúp họ biết cách sống thực tế hằng ngày từ cái ăn, cái mặc, đến lời nói, tấm lòng, như Kinh thánh phán: Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình… Nếu anh em xưng Đấng không tây vị ai, xét đoán từng người theo việc họ làm, bằng Cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời nầy… Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời (I Phi. 1:15, 17; 2:12). Rất tiếc là nhiều người bị ấn tượng từ ngữ ‘Kinh’ cho nên nghĩ rằng học Kinh thánh là để tỏ ra ngoan đạo giống đọc kinh để mong được cứu rỗi. Chúa Jêsus đã quở trách những người như vậy: Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời (Giăng 5:39a), họ không biết rằng Chúa muốn người tin Chúa Jêsus học Kinh thánh còn để biết Chúa và biết cách sống hằng ngày của cá nhân, đến gia đình, ngoài xã hội.


2. THỨ HAI:
người tin Chúa Jêsus Christ nhóm lại còn để gặp nhau trong tình yêu thương Chúa ban, như Chúa Jêsus phán: Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta (Giăng 13:34-35). Họ sẽ chia sẻ vui buồn, cầu thay cho nhau, giúp nhau về thuộc linh lẫn vật chất nếu có thể được. Sự nhóm lại của người tin Chúa Jêsus không phải là chỉ hai đứa mình thôi nhé! Nhưng là sinh hoạt của một gia đình trong Chúa. Tại sao người tin Chúa Jêsus có thể yêu thương, chia sẻ vui buồn cho nhau? Câu trả lời là vì Chúa đã yêu thương họ như Chúa phán: Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy (Giăng 13:34). Chúa cũng dạy: Ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình (I Giăng 4:21).
Tôi nhớ lúc còn là thiếu nhi, tôi được các anh chị trong Hội thánh dạy một bài hát thật ý nghĩa như sau:
Chúng em chơi thật là thân, tuy không bà con gần, chỉ mỗi tuần một lần, gặp nhau nơi đây thôi. Mỗi lần tụi em gặp nhau, vai vai kề cùng ngồi, tay tay cầm cùng cười. Chúng em chơi thật là thân.
Nhưng đố anh chị nầy:
Tại sao tụi em lại thân, tuy không bà con gần, chỉ mỗi tuần một lần, gặp nhau nơi đây thôi? Ấy vì tụi em cùng Cha, Cha trên trời hiền hòa, yêu thương thật đậm đà. Cho nên: chúng em chơi thật là thân.
Đó là lý do Chúa Jêsus phán: Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta (Giăng 13:35).


3. MỤC ĐÍCH THỨ BA:
những người tin Chúa Jêsus Christ nhóm lại là để cùng nhau nhắc đến tình yêu thương của Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời đã đến thế gian dùng chính thân Ngài mở con đường cho loài người đến gần Đức Chúa Trời là Cha (Hêb. 10:19-20), việc tưởng nhớ nầy được biểu tượng qua hành động cùng ăn bánh không men trong Lễ Tiệc Thánh; những người tin Chúa Jêsus cùng nhắc đến sự đổ huyết đền tội của nhân loại của Chúa Jêsus, trong đó có chính họ, qua việc cùng uống nước nho tượng trưng cho Huyết Chúa Jêsus đã đổ ra trên thập tự giá. Người tin Chúa Jêsus nhóm lại dự Tiệc Thánh là để nhắc nhau trách nhiệm phải rao giảng tình yêu thương của Chúa Jêsus Christ cho mọi người như Chúa dạy: Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến (I Cô. 11:26)


4. MỤC ĐÍCH THỨ TƯ:
những người tin Chúa Jêsus Christ nhóm lại là để cùng nhau cầu nguyện, không phải để đọc kinh mà để cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho những người có cần trong đó có người tin Chúa có nhu cần như hoạn nạn, bịnh tật, cảm ơn Chúa về những phước lành mà Chúa đã cho, thí dụ như cầu nguyện cho chương trình Con Đường Vĩnh Phúc nầy có nhiều người nghe và biết được Chúa, hoặc cầu nguyện cho người chưa tin Chúa là những người cần được cứu.
Nếu người tin Chúa đi nhóm với mục đích rõ ràng như vậy chắc chắn người đó càng đi nhóm thì đời sống thuộc linh càng cao hơn. Tuy nhiên, Kinh thánh cũng ghi lại trường hợp có những người đi nhóm với những mục đích khác như sau đây thì không thể nào đời sống thuộc linh cao hơn, mà sẽ càng thấp hơn, như:

1/ Kinh thánh ghi lại có những người thường đi theo để nghe Chúa Jêsus giảng dạy Tin Lành, nhưng mục đích của họ không phải là để nghe Lời Chúa, họ chỉ có mục đích là dòm hành, tìm cách bắt bẻ, tìm xem có sơ hở nào hầu chỉ trích, làm hại Chúa (Math. 19:3; 22:15)

2/ Có những người nhóm lại để giữa mọi người tỏ ra mình là người ngoan đạo, làm nhiều việc công đức đối với Chúa (Luca 18:11-12)

3/ Có những người nhóm lại không làm cho mình hay hơn nhưng làm cho mình dở hơn, vì khi nhóm lại thì sanh ra sự phân rẽ (I Cô. 11:17-18)
Và ngày nay, có nhiều người đi nhóm với những mục đích khác nữa như: gặp bạn bè, đi như một cơ hội giải trí, hoặc vì muốn làm con chiên ngoan đạo, họ không quan tâm  đến việc học hỏi Kinh thánh, không bày tỏ lòng yêu thương anh em, không dự phần rao giảng Tin Lành như mạng lịnh của Chúa truyền, cũng không biết chia sẻ vui buồn với anh em trong Chúa ít nhất là qua sự cầu nguyện cho nhau.
Với những mục đích đi nhóm sai lạc như vậy, chắc chắn không thể nào đời sống thuộc linh cao hơn.
Phần thứ hai trong câu hỏi của Bạn thính giả:

KHÔNG ĐI NHÓM, NHƯNG Ở NHÀ ĐỌC KINH THÁNH, CẦU NGUYỆN CÓ TỘI HAY KHÔNG? Một lần nữa, chúng ta có câu hỏi CÓ hay KHÔNG, và câu trả lời cũng là CÓ và KHÔNG.
KHÔNG ĐI NHÓM LÀ CÓ TỘI.

Lời Chúa dạy: Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy (Hê. 10:25). Nếu Bạn không đi nhóm thì đã không làm theo Lời Chúa dạy, không làm theo Lời Chúa dạy thì là phạm tội với Chúa.
Không đi nhóm là CÓ TỘI, vì chẳng những Lời Chúa dạy người tin Chúa Jêsus đi nhóm, mà còn dạy người tin Chúa phải khuyên bảo những người khác đi nhóm nữa. Nếu Bạn không đi nhóm, làm sao Bạn khuyên bảo người khác?  Nguy hiểm hơn nữa là hành động không đi nhóm của Bạn sẽ làm gương xấu khiến những người khác không đi nhóm. Tội sẽ càng nặng thêm. Trước năm 1975, có người đã viết trong Tạp chí của Hội thánh một bài với tựa đề: Tôi Quyết Định Không Đi Nhóm, với nội dung rằng: tôi đóng cửa nhà thờ, hủy bỏ công cuộc truyền giáo, không cho in Kinh thánh, không truyền đạo thiếu nhi, v.v…, bằng cách ‘tôi quyết định không đi nhóm nữa’. Bạn nghĩ tội người đó lớn thế nào.
Không đi nhóm thì CÓ TỘI. Có một người đánh xe ngựa chở một du khách dạo chơi trong vùng quê, thình lình có một con ong bay vo ve theo, người đánh xe ngựa dùng cây roi điều khiển ngựa quất một cái trúng con ong khiến nó chết liền. Du khách ngồi bên cạnh buột miệng khen người đánh xe ngựa hay quá. Nhưng người đánh xe ngựa trả lời: ‘Một con ong thì tôi dám giết nó, nhưng một tổ ong thì tôi không dám đụng đến đâu’. Một mình Bạn thì dễ bị ma quỉ cám dỗ, nhưng khi Bạn đi nhóm, gia nhập Hội thánh thì Bạn dễ đứng vững. Một mình Bạn ở nhà đọc Kinh thánh, cầu nguyện, không phải là sai, nhưng Bạn sẽ dễ lần lần bỏ qua, Bạn đi nhóm, nhờ đông người khiến Bạn dễ trung tín hơn. Giống như có nhiều người mua những máy tập thể dục để trong nhà nghĩ rằng sẽ thuận tiện hơn thay vì phải đến các Trung tâm tập. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, những chiếc máy tập đã bị bỏ quên.

KHÔNG ĐI NHÓM sẽ KHÔNG CÓ TỘI.

Nếu Bạn không đi nhóm vì lý do bất khả kháng như: bị bịnh, bị cấm đoán, nghĩa là ngoài ý muốn của Bạn, ngoài khả năng của Bạn, dù lòng Bạn luôn ao ước được đi nhóm, thì Bạn sẽ không mắc tội với Chúa.
Cá nhân tôi có thời gian không đi nhóm được vì gặp cảnh tù giam trong những năm khó khăn bởi lý do rao giảng Tin Lành. Những buổi sáng Chúa nhật với bao nhiêu kỷ niệm ùa về, tôi nhớ Nhà Chúa, nhớ anh chị em trong Hội thánh da diết, tôi đã viết lại cảm nghĩ đó như sau:

Chúa nhật, trời không âm u,
Sao tôi nghe những chiếc lá mùa thu rơi nhè nhẹ.
Chúa nhật, tôi buồn,
Cũng có người mang nỗi buồn thể ấy,
Bước vào đền mà mắt thấy xa xăm.
Rồi cũng có Mùa Kỷ Niệm Chúa Giáng sanh, làm một người phục sự Chúa mà tôi không được nhóm lại Mừng Chúa, tôi đã viết ra tâm trạng của tôi:
Mùa Giáng sanh nầy con không về,
Con không hề được nghe tiếng nhạc,
Vút lên cao để mừng Chúa xuống trần,
Con không được dự phần trong ban hát,
Cất lời ca khen ngợi Chúa Ngôi Hai,
Ôi êm đềm như bản Silent Night,
Mỗi lần trổi biết bao là an ủi…
Cuối tâm trạng nầy tôi phải viết:
Nay con ngồi đây khi tiết trời lành lạnh,
Không giáo đường, không tiếng nhạc, không Thánh Kinh,
Con cầu xin mà không biết nói gì,
Con chỉ biết cúi đầu thổn thức,
Với nỗi niềm uất ức,
Vì con không được về viếng Chúa hôm nay.
Con xin hẹn một ngày mai,
Con sẽ về,
Con sẽ về hát lại khúc Thiên Tình.

Tôi tin rằng Chúa không bắt tội tôi vì tôi không đi nhóm, đúng hơn là tôi không được đi nhóm.
Lời sau cùng tôi muốn nói với Bạn là Bạn phải cẩn thận vì ma quỉ rất xảo quyệt sẽ tìm cách khiến Bạn cứ gặp những lý do bất khả kháng để không đi nhóm. Có người hỏi một Mục sư: ‘Thưa Mục sư, Chúa dạy trong ngày Sa-bát [tức là ngày nghỉ để đi nhóm thờ phượng Chúa], nếu có con chiên té xuống giếng thì cũng phải cứu nó lên. Tuy nhiên, nếu Chúa nhật nào, con chiên cũng té xuống giếng thì tôi phải làm sao?’ Mục sư trả lời rằng: ‘Một là bạn làm thịt con chiên đó đi, hai là bạn lấp cái giếng đó lại. Đừng để nó cám dỗ bạn bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm’.

Dù sao, đi nhóm là một niềm vui cao quý, hơn là ở nhà để đầy thắc mắc bạn à! Xin Chúa cho Bạn là người trung tín nhóm lại.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn