21:29 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Menu » Chương Trình Giáo Dục Đào Tạo

Chương Trình Giáo Dục Đào Tạo

Thứ tư - 05/09/2012 03:27
Khóa Học Mùa Xuân - 2016

Môn học:          Hy-Bá-Lai (Hebrew) - 3 Tín chỉ (Khóa I)
                       Cổ Ngữ Học
Thời gian học:   Ngày 6 Tháng 2 - 14 Tháng 05 Năm 2016
                       Mỗi ngày thứ Bảy từ 10:00 sáng - 4:00 Chiều
Khóa học mùa xuân 2014
Môn học:        Môn Thần Học Cựu Ước (Biblical Theology) – 3 tín chỉ
                     Sáng-Thế-Ký 1-3
                     Học viên phải hoàn tất môn Hy-Bá-Lai (Khóa I)
Thời gian học: Ngày 04, 11, 18, 25 tháng 01 năm 2014
Giảng viên:     Mục sư Trần Thái Nhiệm, Th. M, Doctor of Ministry, Ph.D. Candidate
Thỉnh giảng:   Giáo sư Robert L. Cole, Ph. D. in Semitic LanguageKhóa học mùa hè 2014
Môn học:        Môn Hy-Bá-Lai (Hebrew) – 3 tín chỉ (Khóa I)
                     Cổ ngữ học – Khóa I
Thời gian học: Ngày 28 tháng 7 – ngày 25 tháng 10 năm 2014
                     Lớp học bắc đầu vào các ngày thứ Bảy hằng tuần
                     Từ 09:00 sáng – 3:00 chiều mỗi thứ bảy.
Giảng viên:      Mục sư Trần Thái Nhiệm, Th. M, Doctor of Ministry, Ph.D. CandidateKhóa học mùa xuân năm 2013
Môn Học:        Lịch Sử Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp (3 tín chỉ)
                        (Chương trình đào tạo người hầu việc Chúa)
Thời gian học: Feb.24th, Mar.31, Apr.28, May 26 (Chúa Nhật mỗi tháng-Sau giờ nhóm)
Giảng viên:     Mục sư Trần Thái Nhiệm, Th. M, Doctor of Ministry, Ph.D. Candidate
Thỉnh giảng:   Mục sư Hội trưởng C&MA: Gary Benedict, Doctor of Ministry


Khóa học mùa hè năm 2013
Môn học:        Lịch sử Hội Thánh từ Thế kỷ I - Thế kỷ 21 (3 tín chỉ)
                        (Chương trình đào tạo người hầu việc Chúa)
Thời gian học: June 30, July 28, August 25
Giảng viên:     Mục sư Trần Thái Nhiệm, Th. M, Doctor of Ministry, Ph.D. Candidate
Thỉnh giảng:   Mục sư Michael Noel, Doctor of Ministry
 

Khóa học mùa hè 2013
Môn học:        Môn Hy-Bá-Lai (Hebrew) – 3 tín chỉ (Khóa I)
                     Cổ ngữ học – 2 khóa
Thời gian học: Ngày 30 tháng 6 – ngày 29 tháng 11 năm 2013
                     Tuần 5 buổi: Thứ ba, thư tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy
                     Từ 5:00 chiều – 8:30 tối mỗi ngày.
Giảng viên:      Mục sư Trần Thái Nhiệm, Th. M, Doctor of Ministry, Ph.D. Candidate