16:16 EST Chủ nhật, 25/02/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Giải Đáp Thắc Mắc » Câu Hỏi

Câu Hỏi 5: Thưa Mục sư chúng ta đang tiến gần đến ngày Lễ Valentine (ngày lễ tình yêu). Tôi thấy một vài HTTLVN tổ chức vui chơi trong ngày lễ này. Kinh thánh có nói gì về ngày lễ này hay không?

Câu Hỏi 5: Thưa Mục sư chúng ta đang tiến gần đến ngày Lễ Valentine (ngày lễ tình yêu). Tôi thấy một vài HTTLVN tổ chức vui chơi trong ngày lễ này. Kinh thánh có nói gì về ngày lễ này hay không?

Cảm ơn vị thính giả đã có một câu hỏi ‘thật trúng mùa’ – trúng ngày Tình yêu. Câu hỏi của vị thinh giả có ba điều cần trả lời:

Câu hỏi 3: Tại sao Cơ-Đốc giáo thờ phượng Chúa ‘ngày’ Chúa nhật? Không đi thờ phượng Chúa ‘ngày’ Chúa nhật thì có tội hay không?

Câu hỏi 3: Tại sao Cơ-Đốc giáo thờ phượng Chúa ‘ngày’ Chúa nhật? Không đi thờ phượng Chúa ‘ngày’ Chúa nhật thì có tội hay không?

Cảm ơn Chúa về câu hỏi của vị thính giả nầy, vì vị thính giả của chúng ta là người đến rất gần Chúa và sát cửa Thiên đàng rồi.

Câu hỏi 2: Tôi thấy đạo Chúa hay thật, song công việc của tôi không thể nghỉ ngày Chúa Nhật. Hơn nữa tôi là con trưởng nam phải lo việc thờ tự. Làm sao tôi theo Chúa được?

Câu hỏi 2: Tôi thấy đạo Chúa hay thật, song công việc của tôi không thể nghỉ ngày Chúa Nhật. Hơn nữa tôi là con trưởng nam phải lo việc thờ tự. Làm sao tôi theo Chúa được?

Bạn thính giả này thật đáng quý, vì là người vừa có tâm đạo vừa có hiếu đạo. Có lẽ bạn đã tìm hiểu nhiều về những sinh hoạt trong đạo Tin Lành của Chúa Jêsus Christ nên mới công nhận HAY

Câu hỏi 1: Ai tạo ra Đức Chúa Trời?

Câu hỏi 1: Ai tạo ra Đức Chúa Trời?

Tôi thường gọi những người hỏi câu hỏi này là những người thuộc Câu Lạc Bộ Vui Tính, vì biết rằng hỏi để đùa vui thôi chứ ai cũng biết ông Trời là trên hết.

  Trang trước  1 2 3 4