16:17 EST Chủ nhật, 25/02/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Giải Đáp Thắc Mắc » Câu Hỏi

Câu Hỏi 46:  Nghe mấy lời giảng luận, đã biết Tin Lành là đạo chánh rồi, song đạo Nho cũng là chánh, không đáng theo hay sao, mà phải theo đạo Tin Lành?

Câu Hỏi 46: Nghe mấy lời giảng luận, đã biết Tin Lành là đạo chánh rồi, song đạo Nho cũng là chánh, không đáng theo hay sao, mà phải theo đạo Tin Lành?

Cảm ơn Chúa cho vị thính giả của chúng ta đã có lòng quan tâm và nhìn nhận Tin Lành của Chúa Jêsus Christ là Chánh đạo

Câu Hỏi 45: Tại sao Đức Chúa Trời không “dọn sạch” vườn địa đàng trước khi tạo ra con người theo hình mẫu của Đức Chúa Trời mà vẫn để lại ‘con rắn và quả cấm’?

Câu Hỏi 45: Tại sao Đức Chúa Trời không “dọn sạch” vườn địa đàng trước khi tạo ra con người theo hình mẫu của Đức Chúa Trời mà vẫn để lại ‘con rắn và quả cấm’?

Cảm ơn Chúa, qua câu hỏi của bạn thính giả đã chứng tỏ loài người chúng ta quả thật là dòng dõi của A-đam và Ê-va, vì chính A-đam và Ê-va cũng đã nói như vậy với Chúa trong vườn địa đàng

Câu Hỏi 44: Đức Chúa Trời vẫn đáng thờ lạy rồi, song tổ tông đã sanh ra ta, ta cũng chẳng nên quên như lời thầy Tăng Tử có nói: ‘Thận chung truy viễn, dân đức quí hậu hĩ’. Nay các ông không thờ tổ tông là cớ làm sao?

Câu Hỏi 44: Đức Chúa Trời vẫn đáng thờ lạy rồi, song tổ tông đã sanh ra ta, ta cũng chẳng nên quên như lời thầy Tăng Tử có nói: ‘Thận chung truy viễn, dân đức quí hậu hĩ’. Nay các ông không thờ tổ tông là cớ làm sao?

Cảm ơn Chúa vì vị thính giả đã làm cho chúng tôi rất ngạc nhiên đáng quý hiếm có trong thời đại nầy là: vừa biết Đức Chúa Trời là Đấng đáng tôn thờ, và lòng hiếu kính đối với cha mẹ tổ tông.

Câu Hỏi 43: Ý nghĩa ngày Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ là gì?

Câu Hỏi 43: Ý nghĩa ngày Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ là gì?

Với truyền thống của người VN chúng ta là ‘ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng’, tôi nghĩ chúng ta nên để thì giờ nói đến vấn đề ‘tạ ơn, cảm ơn’ trong Mùa Lễ Tạ Ơn nầy.

Câu Hỏi 41: Tại sao Đức Chúa Trời ban cho con người ‘dục tính”? Trong nhiều trường hợp, chính ‘dục tính’ này đã đưa con người đến với tội lỗi!

Câu Hỏi 41: Tại sao Đức Chúa Trời ban cho con người ‘dục tính”? Trong nhiều trường hợp, chính ‘dục tính’ này đã đưa con người đến với tội lỗi!

Cảm ơn Chúa ban cho Bạn thính giả nhìn nhận Đức Chúa Trời là Đấng ban cho con người ‘dục tính’, một sự ban cho vô giá mà ngoài Đức Chúa Trời Tạo Hóa không thần nào, không người nào có quyền năng như vậy.

Câu Hỏi 40: ... Giờ đây tôi đang phân vân có nên chịu phép báp-têm không và không biết nếu chịu báp-têm thì việc làm đó đúng hay là sai?

Câu Hỏi 40: ... Giờ đây tôi đang phân vân có nên chịu phép báp-têm không và không biết nếu chịu báp-têm thì việc làm đó đúng hay là sai?

Câu hỏi của Bạn đã nêu ra 3 điều quan trọng mà chúng ta cần nói rõ: THỨ NHẤT: TÔI ĐÃ THEO ĐẠO, TÔI ĐI NHÀ THỜ và TÔI BIẾT ĐẠO, HIỂU ĐƯỢC NHIỀU ĐIỀU CHÚA DẠY.

Câu Hỏi 39: Đức Chúa Trời tạo ra con người...Đàn bà và đàn ông trong cái nhìn của Đức Chúa Trời như thế nào?

Câu Hỏi 39: Đức Chúa Trời tạo ra con người...Đàn bà và đàn ông trong cái nhìn của Đức Chúa Trời như thế nào?

Kính thưa Quý vị thính giả, nghe qua câu hỏi, ai trong chúng ta cũng biết người hỏi câu nầy là “đàn ông” và đã đưa ra một câu hỏi rất lý thú...

Câu Hỏi 38: Nếu Chúa đặt để số phận cho từng người thì ... Chúa sẽ căn cứ trên những điều gì để đặt để cho những số phận khác nhau?

Câu Hỏi 38: Nếu Chúa đặt để số phận cho từng người thì ... Chúa sẽ căn cứ trên những điều gì để đặt để cho những số phận khác nhau?

Trước hết: Kinh thánh nói gì về “Số Phận” và Nhân Quả”? Nói đến ‘Số Phận” hay số mệnh, tôi thường thấy có hai khuynh hướng khác nhau.

Câu Hỏi 37: Nếu nhìn vào khía cạnh chương trình của Đức Chúa Trời đối với việc Chúa Jêsus chịu thương khó ...Nếu không có Giu-đa thì sẽ có người khác đóng vai trò nầy

Câu Hỏi 37: Nếu nhìn vào khía cạnh chương trình của Đức Chúa Trời đối với việc Chúa Jêsus chịu thương khó ...Nếu không có Giu-đa thì sẽ có người khác đóng vai trò nầy

Cảm ơn Chúa, đây là một câu hỏi nữa của các doanh nhân trẻ, đặc biệt liên quan đến một nhân vật dính líu đến tiền bạc là Giu-đa.

Câu Hỏi 36: Có người cho rằng Chúa cứu chuộc con người để sửa chữa những sai lầm của Ngài trong việc tạo dựng con người và vì không răn dạy con người.

Câu Hỏi 36: Có người cho rằng Chúa cứu chuộc con người để sửa chữa những sai lầm của Ngài trong việc tạo dựng con người và vì không răn dạy con người.

Cảm ơn Chúa, đây là câu hỏi thứ 5 mà tôi đã nhận được từ các doanh nhân trẻ tại VN. Đặc biệt trong câu hỏi nầy, Bạn doanh nhân trẻ của chúng ta đã nhìn nhận một lẽ thật quan trọng là Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng loài người

Câu Hỏi 35: Khi nào chúng ta biết Chúa nhận lời cầu nguyện? Khi nào chúng ta biết sự cầu nguyện hợp ý Chúa?

Câu Hỏi 35: Khi nào chúng ta biết Chúa nhận lời cầu nguyện? Khi nào chúng ta biết sự cầu nguyện hợp ý Chúa?

Có hai điều qua câu hỏi hôm nay khiến tôi phải cảm ơn Chúa: (1) Cảm ơn Chúa cho vị thính giả của chúng tôi nhìn nhận sự toàn năng của Đức Chúa Trời, biết chắc Chúa có quyền đáp lời cầu nguyện của người tin Ngài;

Câu Hỏi 34: Số phận con người là do Chúa đặt để phải không? Nếu phải, thì ý nghĩa và năng lực của sự cầu nguyện sẽ thế nào? Sự cầu nguyện có thể thay đổi được số phận không, hay ít ra là hoàn cảnh không?

Câu Hỏi 34: Số phận con người là do Chúa đặt để phải không? Nếu phải, thì ý nghĩa và năng lực của sự cầu nguyện sẽ thế nào? Sự cầu nguyện có thể thay đổi được số phận không, hay ít ra là hoàn cảnh không?

Cảm ơn Chúa vì qua câu Bạn hỏi chứng tỏ cá nhân Bạn đã nhìn nhận Chúa là Tạo hóa Chủ Tể trời đất, và Bạn cũng đã biết Chúa là Đấng Công Bình, nhân từ, và tràn đầy tình yêu thương.

Câu Hỏi 33: Ý nghĩa của sự cầu nguyện là gì? Năng lực của sự cầu nguyện như thế nào? Có sự tương quan, mối liên hệ nào của sự cầu nguyện và thiền định không?

Câu Hỏi 33: Ý nghĩa của sự cầu nguyện là gì? Năng lực của sự cầu nguyện như thế nào? Có sự tương quan, mối liên hệ nào của sự cầu nguyện và thiền định không?

Cảm ơn Chúa, trong những ngày thăm quê hương, tôi có nhận được những câu hỏi của một số doanh nhân trẻ tại Việt Nam quan tâm đến Tin Lành của Chúa Jêsus Christ, những câu hỏi rất thiết thực đối với sinh hoạt tâm linh hiện nay.

Câu Hỏi 32: ...Vậy, phải chăng tôi không được yêu kẻ thù của Chúa, nghĩa những người không tin Chúa, và phải giết họ trước cây thánh giá?

Câu Hỏi 32: ...Vậy, phải chăng tôi không được yêu kẻ thù của Chúa, nghĩa những người không tin Chúa, và phải giết họ trước cây thánh giá?

Cảm ơn Chúa cho Vị thính giả đã đọc rất nhiều Lời Chúa dạy trong Kinh thánh. Hai câu Kinh thánh mà vị thính giả đã trưng dẫn để hỏi thuộc hai trường hợp khác nhau.

Câu Hỏi 31: Chào Mục sư. Tôi có câu hỏi liên quan đến đời sống đức tin, mong Mục sư giải đáp...?

Câu Hỏi 31: Chào Mục sư. Tôi có câu hỏi liên quan đến đời sống đức tin, mong Mục sư giải đáp...?

Cảm ơn Chúa cho Bạn Hiếu Nguyễn có lòng quan tâm đến nếp sống đạo của người tin Chúa đặt trên lời của Chúa dạy.

Câu Hỏi 29: Từ bao đời nay, gia đình tôi không theo đạo nào hết, nhưng chúng tôi tin rằng có Ông Trời,Tuy nhiên, các ông cho rằng Chúa Jêsus chính là Ông Trời giáng thế, vậy các ông có bằng chứng nào không?

Câu Hỏi 29: Từ bao đời nay, gia đình tôi không theo đạo nào hết, nhưng chúng tôi tin rằng có Ông Trời,Tuy nhiên, các ông cho rằng Chúa Jêsus chính là Ông Trời giáng thế, vậy các ông có bằng chứng nào không?

Kính chào Quý Vị Thính Giả Đài TNVNHN. Tôi là Ms Sơn, cảm ơn Quý Vị thính giả đã lưu tâm đến chương trình giải đáp thắc mắc giáo lý Tin Lành.

Câu Hỏi 28: Thưa Mục sư! Tôi là một tín hữu Tin Lành mới, muốn học Kinh thánh qua các chương trình, và qua địa chỉ của ông. Kính nhờ ông giải đáp vài thắc mắc nhỏ mà tôi thấy trong đời sống và học, song chưa hiểu hết được.

Câu Hỏi 28: Thưa Mục sư! Tôi là một tín hữu Tin Lành mới, muốn học Kinh thánh qua các chương trình, và qua địa chỉ của ông. Kính nhờ ông giải đáp vài thắc mắc nhỏ mà tôi thấy trong đời sống và học, song chưa hiểu hết được.

Cảm ơn Chúa cho Bạn Thính Giả có lòng học hỏi Lời Chúa, đồng thời cũng đưa ra những câu hỏi thực tế mà một người tin Chúa thường gặp trong cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa cho Bạn Thính Giả nhận được lời hứa của Chúa dành cho người yêu mến Lời Chúa

Câu Hỏi 27: Mathiơ 1:1-16 kể gia phả của Chúa Jêsus gồm 27 thế hệ, còn Luca 3:23-38 thì kể gia phả của Chúa Jêsus gồm 41 thế hệ. Vậy, tôi phải tin vào thánh Mathiơ hay thánh Luca?

Câu Hỏi 27: Mathiơ 1:1-16 kể gia phả của Chúa Jêsus gồm 27 thế hệ, còn Luca 3:23-38 thì kể gia phả của Chúa Jêsus gồm 41 thế hệ. Vậy, tôi phải tin vào thánh Mathiơ hay thánh Luca?

Kính thưa Quý Vị thính giả, tôi cảm ơn Chúa cho vị thính giả có câu hỏi hôm nay là người thích nghiên cứu Kinh Thánh, rất nhiều người học Kinh Thánh ít khi để ý đến bảng gia phả được ghi trong Kinh Thánh.


Các bài viết khác

  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau