21:27 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Giải Đáp Thắc Mắc » Câu Hỏi

Câu Hỏi 29: Từ bao đời nay, gia đình tôi không theo đạo nào hết, nhưng chúng tôi tin rằng có Ông Trời,Tuy nhiên, các ông cho rằng Chúa Jêsus chính là Ông Trời giáng thế, vậy các ông có bằng chứng nào không?

Thứ năm - 28/01/2016 23:42
Câu Hỏi 29: Từ bao đời nay, gia đình tôi không theo đạo nào hết, nhưng chúng tôi tin rằng có Ông Trời,Tuy nhiên, các ông cho rằng Chúa Jêsus chính là Ông Trời giáng thế, vậy các ông có bằng chứng nào không?

Câu Hỏi 29: Từ bao đời nay, gia đình tôi không theo đạo nào hết, nhưng chúng tôi tin rằng có Ông Trời,Tuy nhiên, các ông cho rằng Chúa Jêsus chính là Ông Trời giáng thế, vậy các ông có bằng chứng nào không?

Kính chào Quý Vị Thính Giả Đài TNVNHN. Tôi là Ms Sơn, cảm ơn Quý Vị thính giả đã lưu tâm đến chương trình giải đáp thắc mắc giáo lý Tin Lành.

Từ bao đời nay, gia đình tôi không theo đạo nào hết (Phật giáo hay Công giáo…), nhưng chúng tôi tin rằng có Ông Trời, vì nhìn vào vũ trụ bao la cũng như vạn vật đang sinh sống tôi biết rằng có một Đấng ở trên cao mà người Việt Nam chúng ta thường gọi là Ông Trời. Tuy nhiên, các ông cho rằng Chúa Jêsus chính là Ông Trời giáng thế, vậy các ông có bằng chứng nào không?

LỜI CHÀO:

Kính chào Quý Vị Thính Giả Đài TNVNHN. Tôi là Ms Sơn, cảm ơn Quý Vị thính giả đã lưu tâm đến chương trình giải đáp thắc mắc giáo lý Tin Lành. Sự lưu tâm của Quý Vị thính giả được bày tỏ qua những câu hỏi càng ngày càng gần ước muốn tiếp nhận Chúa Jêsus của Quý Vị và đặc biệt là câu hỏi thường được trích ra từ Kinh Thánh. Cảm ơn Chúa và cảm ơn Quý Vị.

TRẢ LỜI:

Phải nói một lời là Vị Thính Giả có câu hỏi nầy có quan niệm thuộc đại đa số trong các gia đình người VN, vì người VN chúng ta đa số ít lưu tâm đến Tin Lành của Chúa Jêsus Christ vì hiểu lầm Chúa Jêsus cũng như các vị thần hoặc các danh nhân giáo chủ khác. Vì vậy, cảm ơn vị Thính Giả đã giúp chúng tôi có cơ hội giải tỏa một trong những hiểu lầm của đại đa số người VN với Chúa Jêsus Christ, và một trong những thắc mắc đó là: Chúa Jêsus có phải là Đức Chúa Trời hay nói theo người VN chúng ta: Chúa Jêsus có phải là ÔngTrời không?
Có ít nhất BA BẰNG CỚ chứng minh Chúa Jêsus là Ông Trời đã đến thế gian cứu con người.

BẰNG CỚ THỨ NHẤT là những lời tiên tri cho biết Chúa Jêsus là Ông Trời.
Theo thống kê thì cứ mỗi phút thế giới có thêm 5.000 người được sanh ra. Và từ khi có nhân loại trên đất đến nay, nhân loại đã có hàng tỉ tỉ người được sanh ra trên đất cách tình cờ, dù là các bậc giáo chủ danh nhân cũng vậy. Duy một mình Chúa Jêsus thì sự giáng sanh của Ngài đã được báo trước ngay từ lúc tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va phạm tội (Sáng. 3:15), chẳng những báo trước Chúa Jêsus sẽ đến mà cũng báo trước cách Chúa Jêsus đến thế gian chỉ qua dòng dõi người nữ, nghĩa là không theo công lệ thiên nhiên có nam có nữ, đây là việc chỉ có Trời làm, con người không thể làm được. Đồng thời cũng báo trước mục đích Chúa Jêsus đến thế gian để hủy diệt quyền lực của ma quỉ, cứu loài người khỏi tội lỗi. Câu hỏi đặt ra là: Ai có quyền trên ma quỉ để hủy diệt nó? Ai có thể cứu loài người khỏi tội lỗi? Câu trả lời như người VN chúng ta thường nói: Chỉ có Trời cứu! Và Kinh Thánh đã tiên tri từ buổi sáng tạo trời đất rằng Chúa Jêsus sẽ đến hủy diệt ma quỉ và cứu con người.

Một lời tiên tri khác được ghi trong Kinh Thánh vào năm 740 trước khi Chúa Jêsus giáng sanh đã rao báo như sau: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên (nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta) (Êsai 7:14). Kỳ diệu thay, 740 năm sau, một thiên sứ của Đức Chúa Trời được sai đến phán với ông Giô-sép là chồng của nữ đồng trinh Ma-ri mà Ma-ri là người sanh Chúa Jêsus với lời chính xác như vậy về sự giáng sanh của Chúa Jêsus: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta (Math. 1:23). Trong lời tiên tri nầy xác nhận Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời hay Ông Trời đã lấy nhục thể con người để ở giữa loài người chúng ta, đúng như Kinh Thánh làm chứng: Ấy chính Chúa Jêsus là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được (Côl. 1:15).

Vào năm 500 trước khi Chúa Jêsus giáng sanh, một lời tiên tri về nơi Chúa Jêsus giáng sanh đã được rao báo: Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng (Michê 5:1). Trong lời tiên tri nầy sử dụng nhóm từ: gốc tích Ngài từ đời xưa, từ trước vô cùng, để chỉ ra Chúa Jêsus là Đấng có từ ban đầu không giới hạn. Đặc biệt là lời tiên tri  nầy được giới thẩm quyền lúc Chúa Jêsus giáng sanh như vua Hê-rốt, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, công nhận ứng dụng cho chính Chúa Jêsus, đặc biệt hơn nữa là các nhà bác học từ Đông phương đến Giê-ru-sa-lem tìm Chúa đã theo lời tiên tri nầy dạy nên đã gặp được Chúa Jêsus ngay tại làng Bết-lê-hem (Math. 2:1-12).

Đó chỉ là vài lời tiên tri báo trước Chúa Jêsus chính là Ông Trời giáng thế làm người từ xa xưa, từ hàng ngàn hàng trăm năm trước khi Chúa Jêsus giáng thế. Không có người nào hoặc thần nào, hoặc danh nhân giáo chủ nào được tiên báo như vậy.

BẰNG CỚ THỨ HAI chứng minh Chúa Jêsus là Ông Trời giáng thế làm người để cứu người là chính những việc Chúa Jêsus thi hành khi Ngài còn trên đất. Tôi xin lược qua những điều kỳ diệu đó:

·         Sự giáng sanh của Chúa Jêsus chứng minh Ngài là Ông Trời:

Ngoài những lời tiên tri báo trước từng chi tiết từ hàng ngàn hàng trăm năm trước, trước khi Chúa Jêsus giáng sanh có thiên sứ từ trời đến báo tin cho nữ trinh Ma-ri biết cô sẽ mang thai và con mà cô mang thai chính là Con của Đấng Rất Cao… con thánh sanh ra phải xưng là Con Đức Chúa Trời. Thiên sứ cũng được Đức Chúa Trời sai đến báo cho ông Giô-sép biết Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời lấy nhục thể con người ở giữa loài người chúng ta.

Khi Chúa Jêsus giáng sanh, một lần nữa thiên sứ lại được Đức Chúa Trời sai đến báo tin cho những người chăn chiên ngoài cánh đồng làng Bết-lê-hem, trong lời báo tin, thiên sứ nói rõ Chúa Jêsus giáng sanh chính là Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa. Trong lúc ấy trên trời cũng có vì sao lạ hiện ra báo tin cho các nhà bác học ở Đông phương xa xôi biết và các nhà bác học nầy nhận biết đó là dấu hiệu một Vị Vua Cao Cả đã giáng sanh.

·         Cuộc đời kỳ diệu của Chúa Jêsus chứng minh Ngài là Ông Trời:
Tôi rất mong Quý Vị Thính giả gác lại mọi thành kiến định kiến tôn giáo ít nữa một lần để đọc trực tiếp 4 sách đầu tiên của Kinh Tân Ước để biết về cuộc đời kỳ diệu của Chúa Jêsus trong 33 năm hơn Ngài sống trên đất Y-sơ-ra-ên. Qua 4 sách đầu của Kinh Tân Ước, Quý Vị sẽ đọc thầy những lời giảng dạy kỳ diệu của Chúa Jêsus đến nỗi chính những người đương thời phải thốt lên: Ngài dạy cách có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo (Math. 7:29), nghĩa là không phải những lời dạy đạo đức như thường nghe, không phải những lời cổ xúy tôn giáo mà những lời dạy về một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Rồi Quý Vị sẽ thấy Chúa Jêsus làm rất nhiều phép lạ chỉ có Ông Trời mới làm được như: quở yên sóng gió bão tố, Chúa Jêsus đã dùng 5 cái bánh và hai con cá làm phép lạ nuôi năm ngàn người, sau đó lại Chúa Jêsus dùng bảy cái bánh và vài con cá nhỏ làm phép lạ hóa bánh và cá nuôi độ 4 ngàn người không kể đàn bà con trẻ, chữa lành các thứ bịnh tật bất kỳ bịnh gì chỉ bằng lời phán, bằng hành động nhẹ nhàng với lòng thương xót bịnh nhân, thậm chí có những người đã chết cũng được Chúa Jêsus kêu sống lại. Thêm nữa, biết bao người bị ma quỉ ám nhập, Chúa Jêsus chỉ cần phán một lời đuổi các quỉ ấy ra khỏi người bị ám, chính ma quỉ cũng nhìn nhận Chúa Jêsus là Ông Trời đến để hủy diệt quyền lực của nó và  Ma-quỷ  hoàn toàn vâng phục uy quyền tuyệt đối của Chúa Jêsus ra khỏi những người mà chúng nó ám nhập (Math. 8:29). Kinh Thánh làm chứng rằng Chúa Jêsus làm rất nhiều phép lạ, nhiều đến nỗi nếu theo từng việc xảy ra mà chép lại thì thế gian không thể chứa hết các sách đó (Giăng 21:25). Tôi quả quyết rằng, Qúy Vị thính giả đọc qua những lời giảng dạy của Chúa Jêsus, đọc đến những phép lạ mà Chúa Jêsus đã làm, chắc chắn Quý Vị phải nhìn nhận ngoài Ông Trời ra không ai có thể làm được.

·         Sự chết của Chúa Jêsus làm chứng Ngài chính là Ông Trời:
Sau 33 năm rưỡi Chúa Jêsus đã tình nguyện chịu chết đền tội cho nhân loại. Chúa Jêsus đã từng phán trước là Ngài tự phó sự sống của chính Ngài để cứu loài người, Chúa Jêsus cũng phán trước Ngài sẽ chết cách nào từ việc bị phản nộp đến bị đóng đinh trên cây thập tự, và Chúa Jêsus cũng phán trước rằng sau 3 ngày bị chôn trong mộ Ngài sẽ sống lại và sống đời đời.
Kinh Thánh ghi lại từng chi tiết sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá từ việc trời đất tối tăm trong 3 tiếng đồng hồ, đến một cơn động đất mạnh xé hai bức màn từ trên chí dưới trong đền thờ của người Y-sơ-ra-ên, nhiều mồ mả mở ra có những người chết sống lại. Chính vị sĩ quan La Mã chỉ huy đóng đinh Chúa Jêsus cũng phải nhìn nhận Chúa Jêsus thật là Ông Trời thành người. Sau đó, những kẻ thù ghét Chúa Jêsus từng nghe Chúa Jêsus phán sau khi chết 3 ngày Ngài sẽ sống lại, họ đã niêm phong mộ chôn Chúa còn sai lính canh gác chặt chẽ. Kỳ diệu thay, sau 3 ngày đúng như Chúa Jêsus từng phán, Chúa Jêsus đã sống lại từ kẻ chết và ở trên đất nầy 40 ngày cho mọi người thấy, Chúa Jêsus cũng dạy thêm cho các môn đồ của Ngài những điều cần cho họ để ra đi rao truyền đạo của Chúa. Sau 40 ngày sống trên đất tỏ cho mọi người biết Ngài thật đã sống lại, cùng ăn với họ, trò chuyện với họ, Chúa Jêsus đã thăng thiên về trời hơn 500 người đang nhìn xem.
Quý Vị thính giả thấy rõ chỉ riêng sự sống lại của Chúa Jêsus cũng đủ chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời hay Ông Trời rồi, vì mọi người từ vua cho đến dân, từ các giáo chủ danh nhân được tôn sùng, tất cả đều đã chết và chết luôn, duy một mình Chúa Jêsus đã từ kẻ chết sống lại và sống đời đời.
Nếu sự chết và sống lại của Chúa Jêsus là chuyện bịa đặt thì 50 ngày sau, khi các môn đồ của Chúa Jêsus công bố Tin Lành rằng Chúa Jêsus đã chết và đã sống lại, thì dân thành Giê-ru-sa-lem chắc chắn giết chết họ. Kỳ diệu thay, chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động và ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Thế của họ.
Tôi quả quyết rằng Quý Vị thính giả không tìm thấy một thần nào, một danh nhân giáo chủ nào đã chịu chết kỳ diệu như Chúa Jêsus và nhất là tất cả dù chết với hình thức nào cũng đã chết luôn, duy một mình Chúa Jêsus đã chết và sống lại và sống đời đời để chứng mình Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, là Ông Trời.

BẰNG CỚ THỨ BA chứng minh Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, là Ông Trời qua công lao cứu chuộc của Ngài để ban sự cứu rỗi cho con người.
Kinh Thánh khẳng định: Chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô. 3:23). Do đó, không có một người nào một danh nào trên đất có thể cứu con người khỏi tội lỗi. Cảm ơn Chúa, đang khi loài người chúng ta tuyệt vọng tự cứu mình thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng yêu thương Ngài đối với loài người chúng ta, đã ban cho chúng ta chính mình Ngài. Kinh Thánh phán: Chúa Jêsus Christ vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.

Vì chính Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời, là Ông Trời, nên Ngài mới có thể cứu loài người chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi quyền lực của quỉ Satan, ban cho người tin Ngài sự sống đời đời ngay trên đất và trên Thiên đàng là nơi Chúa ngự. Chính Chúa Jêsus là NGƯỜI như mọi người, lại là một người trọn vẹn không mang lấy tội lỗi của tổ phụ di truyền, chính Ngài cũng không phạm tội, trong miệng Ngài chẳng chút chi dối trá, nên mới có thể cứu những kẻ tin Ngài, chẳng những vậy, Kinh Thánh phán: Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.
Điều quan trọng là Quý Vị Thính Giả đã biết rõ biết chắc Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, là Ông Trời như người VN chúng ta thường xưng gọi, thế thì chúng ta phải làm gì? Điều chúng ta phải làm là mau mau ăn năn tội bao nhiêu năm không thờ phượng Chúa, lấy đức tin tiếp nhận công lao sự chết chuộc tội của Chúa Jêsus cho chính đời sống mình, quay về thờ phượng Chúa như một người con quay về với Cha của mình. Quý Vị Thính giả đã không còn nghi ngờ sự cứu rỗi duy nhất của Chúa Jêsus nữa, thì sẽ không chần chờ, hầu cho tội được tha, đời sống được hưởng mọi ơn lành từ Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời, là Ông Trời.
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn