03:36 EDT Thứ năm, 26/04/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Giải Đáp Thắc Mắc » Câu Hỏi

Câu Hỏi 23: Tôi từng thấy có người xưng mình là theo Chúa mà làm nhiều điều tội lỗi, gian ác như kẻ chưa tin. Nếu những kẻ ấy mà được gọi là thánh đồ, thì người thế gian ai chẳng phải là thánh?

Thứ năm - 28/01/2016 23:09
Câu Hỏi 23: Tôi từng thấy có người xưng mình là theo Chúa mà làm nhiều điều tội lỗi, gian ác như kẻ chưa tin. Nếu những kẻ ấy mà được gọi là thánh đồ, thì người thế gian ai chẳng phải là thánh?

Câu Hỏi 23: Tôi từng thấy có người xưng mình là theo Chúa mà làm nhiều điều tội lỗi, gian ác như kẻ chưa tin. Nếu những kẻ ấy mà được gọi là thánh đồ, thì người thế gian ai chẳng phải là thánh?

Cảm ơn Vị Thính giả đã gởi cho chúng tôi câu hỏi làm chúng tôi rất vui cảm ơn Chúa, vì qua câu hỏi chứng tỏ Vị Thính giả chúng tôi biết rõ người tin Chúa Jêsus theo Tin Lành sẽ là người sống đạo đức, hiền lành, không muốn phạm tội gian ác.
Cảm ơn Vị Thính giả đã gởi cho chúng tôi câu hỏi làm chúng tôi rất vui cảm ơn Chúa, vì qua câu hỏi chứng tỏ Vị Thính giả chúng tôi biết rõ người tin Chúa Jêsus theo Tin Lành sẽ là người sống đạo đức, hiền lành, không muốn phạm tội gian ác. Vì vậy, điều Vị Thính Giả đã nêu ra: Tôi từng thấy có người xưng mình là theo Chúa mà làm nhiều điều tội lỗi, gian ác như kẻ chưa tin… Chúng ta có hai trường hợp cần nói đến:

TRƯỜNG HỢP THỨ NHẤT: Hạng người mà vị Thính giả thấy đó là hạng ‘hữu danh vô thực’, có đạo mà không có Chúa. Những người nầy được Chúa Jêsus nói đến nhiều lần trong Kinh Thánh:

·         Trong sách Tin Lành Math. 7:21-23, Chúa Jêsus phán: Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!

Chúa Jêsus đã phán trước trong Nước Thiên đàng hay là trong Hội Thánh hữu hình về mặt tổ chức trên đất chắc chắn sẽ có nhiều người giả bộ tin Chúa gia nhập vào Hội Thánh, họ có thể làm những phép lạ như nói tiên tri, trừ quỉ, nhưng thực chất những điều họ làm không phải đến từ Chúa.

·         Chúa Jêsus phán: Nước Thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi (Math. 13:24-25)
Chúa Jêsus muốn dạy người tin Chúa rằng ma quỉ cũng sẽ tìm cách đưa người của chúng nó xen vào Hội Thánh của Chúa như kẻ thù gieo cỏ lùng vào ruộng lúa mì.
·         Chúa Jêsus phán: Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ; đoạn, ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên sứ sẽ đến và chia những kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng (Math. 13:47-50).

Chúa Jêsus đã dùng hình ảnh một người chài lưới kéo lưới lên, chắc chắn trong lưới sẽ có đủ loại: cá cũng có, rác cũng có, tạp vật cũng có. Đây là thí dụ Chúa Jêsus dùng để mô tả những người giả tin Chúa xen vào tổ chức Tin Lành của Chúa Jêsus.

Do đó, Kinh Thánh cho chúng ta biết người tin Chúa Jêsustheo Tin Lành không phải là người chỉ có tên trong Hội Thánh của Chúa về mặt tổ chức đời nầy mà phải thật sự là người ăn năn tội và tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của chính mình, đời sống được biến cải bởi quyền năng của Chúa, sống đúng như Lời Chúa dạy biết kính Chúa và yêu thương mọi người. Chúa muốn mọi người đều ăn năn tội và tin nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của họ để họ được cứu rỗi, được thoát khỏi địa ngục hình phạt, được sự sống đời đời trong đời nầy cũng như đời sau.
Dĩ nhiên, có những người giả bộ tin Chúa bị phát hiện trong đời nầy, nhưng đa số là không bị phát hiện, giống như câu nói của giới thương mại: Hàng giả đôi khi còn tốt và rẻ hơn hàng thật. Dù vậy, Chúa Jêsus đã khẳng định đến ngày cuối cùng khi Chúa trở lại hoặc Ngày Chúa Phán xét chung thẩm thì mọi sự sẽ tỏ tường, Chúa sẽ sai thiên sứ Ngài bắt những kẻ giả tin Chúa quăng vào hồ lửa đời đời. Kinh Thánh phán: Kẻ ác chẳng như vậy đâu; nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhơn cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong (Thi 1:4-6).

TRƯỜNG HỢP THỨ HAI:

Người đó tin Chúa thật, nhưng trong một lúc nào đó người tin Chúa nầy bị ma quỉ hay thế gian hoặc xác thịt cám dỗ phạm tội, làm những việc gian ác. Đây là điều Kinh Thánh đã phán trước về người tin Chúa Jêsus luôn bị ma quỉ tấn công hòng cám dỗ người đã tin Chúa quay lại thờ lạy nó. Kinh Thánh phán về đời sống người đã tin Chúa như một cuộc chiến đấu chống lại ma quỉ cám dỗ: Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ (Êph. 6:10-11).
Một lúc nào đó, người thật đã tin Chúa Jêsus không biết nhờ cậy Chúa, lấy sức riêng mình như ỷ vào tiền bạc, ỷ vào học thức, hoặc ỷ vào tài trí của mình trước những cám dỗ của xác thịt, của thế gian và của ma quỉ, người đó sẽ dễ vấp ngã phạm tội. Lời Chúa là Kinh Thánh đã cảnh báo: Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã (I Côr. 10:12).
Kinh Thánh đã ghi lại một người như vậy là vua Đa-vít, sau khi lên ngôi, xứ được thịnh vượng, Đa-vít đã để xác thịt cám dỗ phạm tội đại ác cướp vợ của người lại còn giết chồng của người vợ mà ông đã cướp. Tội của Đa-vít khiến Chúa nổi giận, dù Chúa rất yêu thương Đa-vít, nhưng Chúa cũng đã phạt Đa-vít nặng nề, cảm ơn Chúa là Đa-vít đã biết hạ mình ăn năn với Chúa nên Chúa đã giảm hình phạt trên vua.

Kinh Thánh cũng ghi lại sứ đồ tên là Giu-đa đã đi theo Chúa Jêsus ba năm, đã từng được Chúa Jêsus sai đi rao giảng Tin Lành của Chúa, từng được Chúa cho làm phép lạ, đuổi quỉ, nhưng cuối cùng vì tham tiền mà bán Chúa Jêsus cho những kẻ thù ghét Ngài khiến Chúa Jêsus bị bắt và bị đóng đinh chết trên thập tự giá, mặc dù việc phản nộp Chúa Jêsus để Ngài chịu chết trên cây thập tự là kế hoạch cứu rỗi đời đời của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại từ buổi sáng thế, nhưng Chúa Jêsus phán: Khốn thay cho kẻ làm cho lời đó ứng nghiệm, thà nó không được sanh ra thì hơn (Math. 26:24)
Có thể người tin Chúa mà Vị Thính Giả từng thấy đã phạm tội gian ác là người giả tin Chúa, có đạo mà không có Chúa; hoặc là người tin Chúa thật nhưng bị cám dỗ phạm tội gian ác. Vấn đề là người tin giả hay tin Chúa thật sau khi phạm tội có biết ăn năn quay về với Chúa Jêsus xin Ngài tha thứ không?

·         Nếu người giả tin Chúa phạm tội gian ác nhưng sau đó biết ăn năn tội bằng lòng tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, Chúa vẫn tha thứ và ban cho người đó sự cứu rỗi. Dĩ nhiên hậu quả người đó làm do tội gian ác, người đó phải trả đối với đời nầy, như ông Xa-chê vốn là một người làm nghề thu thuế với những tội lỗi tham ô, nhưng sau khi tin Chúa Jêsus, ông Xa-chê đã thưa với Chúa: Tôi sẽ lấy nửa gia tài của mình mà cho người nghèo, và nếu có làm thiệt hai ai, bất cứ việc gì, tôi đền gấp tư (Luca 19:8). Ngay tức thì Chúa Jêsus phán về Xa-chê: Hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham (Luca 19:9).

·         Nếu người tin Chúa thật lại phạm tội nhưng không chịu ăn năn thì Chúa cũng từ bỏ, kể như người chưa tin. Như vua Sau-lơ nhiều lần phạm tội, Chúa dùng tiên tri Sa-mu-ên quở trách nhưng vua Sau-lơ không ăn năn, Chúa đã từ bỏ Sau-lơ không cho ông làm vua, và phạt ông chết kinh khiếp với con trai của ông.

Như vậy, qua lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, đối với Chúa không phải là tội gian ác hay không gian ác, mà người phạm tội có bằng lòng ăn năn tội, quay về với lòng yêu thương của Chúa qua hành động tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình không? Khi đó dù một tội nhân tội nặng bậc nào, địa vị người đó cao hay thấp bậc nào, cũng được Chúa tha thứ kể người đó là thánh đồ. Như sứ đồ Phao-lô đã nói về chính ông như sau: Tôi ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng … Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, trong những kẻ có tội đó tôi là người đứng đầu. Nhưng tôi đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Jêsus Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong tôi là kẻ làm đầu, để dùng tôi làm gương cho những kẻ tin Ngài được sự sống đời đời (I Tim. 1:13, 15-16). Trước khi tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa, Phao-lô là một người tìm đủ mọi cách thế chống lại Chúa Jêsus, ông được Tòa Công Luận ban cho quyền đi từ nơi nầy sang nơi khác sấn vào nhà người tin Chúa Jêsus bắt những người tin Chúa Jêsus giam họ, hoặc giết họ. Nhưng một ngày kia trên đường đến thành Đa-mách tìm bắt giết người tin Chúa, Phaolô đã gặp Chúa Jêsus hiện ra phạt ông ngã xuống ngựa, phạt ông bị mù mắt. Cảm ơn Chúa, Phao-lô đã hạ mình ăn năn tội tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của ông. Phao-lô đã trở nên một vị thánh được hơn phân nửa dân số thế giới tôn kính.

Tuy nhiên, qua Kinh Thánh, chúng ta cũng biết rằng có những tội đối với loài người không phải là gian ác nhưng đối với Chúa là đại gian ác. Thí dụ, đối với loài người thì giết người, cướp của dâm loạn, là gian ác, nhưng đối với Chúa thì nói dối, không hiếu kính cha mẹ cũng là gian ác. Hơn thế nữa, đối với Chúa, tội đại gian ác là không thờ phượng Đức Chúa Trời như Chúa dạy vì Chúa ra lịnh rằng: Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Kinh Thánh cũng kể tội đại gian ác là thờ hình tượng, là lấy Danh Chúa làm chơi, là không giữ ngày nghỉ làm ngày thánh biệt riêng cho Chúa. Chúa phán: Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai (Khải. 21:8).

Cảm ơn Chúa, qua câu hỏi của Vị Thính Giả của chúng ta xác nhận tôi thấy có người – nghĩa là chỉ có một ít người mạo nhận tin Chúa sống gian ác, nghĩa là Vị Thính Giả nhìn nhận người nào đã tin Chúa Jêsus như Kinh Thánh dạy sẽ không dám phạm tội, trái lại người đó sẽ bày tỏ nếp sống đạo yêu thương, vui mừng, bình an, nhơn từ hiền lành, mềm mại.
Điều quan trọng là tôi mong Quý Vị Thính giả và riêng Vị Thính Giả có câu hỏi hôm nay chú ý đến Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, đối với Chúa, ngoài những tội mà loài người xem là gian ác, đáng chết, thì đối với Chúa còn những tội nặng hơn, gian ác hơn như nói dối, không hiếu kính cha mẹ, tham lam, và nhất là tội không thờ phượng Chúa như Chúa dạy lại đi thờ các thần tượng, lấy Danh Chúa làm chơi, không giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh cho Chúa. Xin Chúa cho Quý Vị Thính giả và Vị Thính giả của chúng tôi nhìn thấy tội lỗi của chính mình, mau mau ăn năn tội và tiếp nhận công lao chịu chết chuộc tội của Chúa Jêsus trên cây thập tự cho chính mình, hầu cho Đức Chúa Trời không kể Quý Vị là gian ác nữa mà được Chúa tha thứ, được Chúa kể là thánh là con yêu dấu của Chúa, được hưởng phước của Chúa ngay trong đời nầy cũng như đời sau.

Quý Vị Thính giả hãy suy xét, chúng ta là loài người tội lỗi, thấy những gian ác của con người làm mà còn không chịu được thay, huống chi Đức Chúa Trời Chí Thánh nhìn thấy chúng ta phạm những Điều Răn, phạm lời dạy của Chúa, nhất là thấy người chối bỏ lòng yêu thương của Chúa đối với họ đến nỗi Ngài đã đến thế gian là Chúa Jêsus chịu chết đền tội cho họ, thì làm sao Chúa tha thứ? Lời Chúa phán: Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi! (II Côr. 6:2b). Xin Chúa cho Quý Vị Thính Giả đang nghe chương trình Con Đường Vĩnh Phúc của Hội Thánh BTPH của Chúa tại Virginia nầy sẽ không bỏ qua thì thuận tiện, không bỏ qua sự cứu rỗi hôm nay.

MUỐN THẬT HẾT LÒNG!
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn