21:28 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Giải Đáp Thắc Mắc » Câu Hỏi

Câu hỏi 3: Tại sao Cơ-Đốc giáo thờ phượng Chúa ‘ngày’ Chúa nhật? Không đi thờ phượng Chúa ‘ngày’ Chúa nhật thì có tội hay không?

Thứ ba - 12/01/2016 23:51
Câu hỏi 3: Tại sao Cơ-Đốc giáo thờ phượng Chúa ‘ngày’ Chúa nhật? Không đi thờ phượng Chúa ‘ngày’ Chúa nhật thì có tội hay không?

Câu hỏi 3: Tại sao Cơ-Đốc giáo thờ phượng Chúa ‘ngày’ Chúa nhật? Không đi thờ phượng Chúa ‘ngày’ Chúa nhật thì có tội hay không?

Cảm ơn Chúa về câu hỏi của vị thính giả nầy, vì vị thính giả của chúng ta là người đến rất gần Chúa và sát cửa Thiên đàng rồi.

Cảm ơn Chúa về câu hỏi của vị thính giả nầy, vì vị thính giả của chúng ta là người đến rất gần Chúa và sát cửa Thiên đàng rồi.
Tôi nói như vậy vì qua câu hỏi chứng tỏ vị thính giả của chúng ta đã biết Chúa khá rõ ràng và cũng có lòng muốn tin Chúa, chỉ còn e ngại việc đi thờ phượng Chúa vào Chúa nhật bởi lý do nào đó, có thể là bởi việc làm có liên quan đến Chúa nhật. Điều vui là vị thính giả của chúng ta đã nói ra thắc mắc của mình, thắc mắc của vị thính giả nầy được giải tỏa và vị thính giả của chúng ta cũng như bất cứ ai đang chần chừ tin Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của mình sẽ cùng với chúng tôi bước đi trên Con Đường Vĩnh Phúc của Chúa Jêsus.
 
I/. Trước hết tôi xin điều chỉnh một chút về từ ngữ “Ngày Chúa Nhật”.
  • Vì “Chúa Nhật” đã có chữ “Nhật” là ‘ngày’, nên chỉ cần nói Chúa nhật, không cần thêm chữ ‘ngày’.
  • Chính ra phải gọi là “Chúa nhật”, nhưng vì người chưa tin Chúa muốn tránh chữ Chúa nên gọi là Chủ nhật. Thật ra chữ Chúa hay chữ Chủ cũng là một từ trong tiếng Hán (Tiếng Trung quốc đọc theo âm tiếng Việt), tôi nghĩ những người tin Chúa Jêsus không có lý do gì lại gọi là Chủ nhật mà không gọi Chúa nhật.
 
II/. Điều thứ hai của câu hỏi: Tại sao Cơ-Đốc giáo thờ phượng Chúa vào Chúa nhật?

Theo Kinh thánh, khi Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, là Ông Trời – theo cách gọi bình dân của người VN chúng ta, thì Chúa đã dựng nên trời đất, muôn vật cùng loài người chúng ta và Chúa thực hiện công tác nầy trong 6 ngày, rồi Chúa dùng ngày thứ bảy làm ngày nghỉ.
Đến khi Chúa ban Luật pháp cho dân Y-sơ-ra-ên là 10 Giới Răn thì Ngày Nghỉ đã trở nên một Giới Răn không được vi phạm. Nghe hai chữ “Giới Răn” hay Điều Răn, chúng ta hiểu lầm như một sự khắc khe, bức bách, nhưng nếu đọc lại nội dung của Giới Răn nầy chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời hoàn toàn vì yêu thương con người của chúng ta mà thôi. Tôi xin đọc Giới Răn đó được ghi trong Kinh thánh để Quý vị thính giả nhận xét: “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Người hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh”.
Chúa yêu thương con người qua ngày nghỉ ở điểm nào?
Ít nhất có 2 điểm Chúa ban Điều Răn Ngày Nghỉ vì yêu thương con người:
 

      1. Chúa muốn con người sống xứng đáng địa vị làm con người, không phải là nô lệ. Quý Vị thấy dù máy móc bằng sắt thép cũng cần nghỉ để bảo trì, huống chi con người bằng xương thịt. Con người được Chúa ban tự do, hưởng phước, không phải sống kiếp nô lệ cứ làm việc mà không biết hưởng thụ. Vì vậy Chúa ban cho Ngày Nghỉ để bồi dưỡng lại sức khỏe thân thể lẫn tâm linh. Nhiều người hiểu sai Ngày Nghỉ nên họ dùng ngày nghỉ để ăn chơi phung phí sức khỏe vào những việc vô ích, vô bổ, trong khi Chúa nhấn mạnh hai lần trong Điều Răn nầy: “Giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh” – nghĩa là biệt riêng ngày nghỉ thuộc về Chúa! Và Chúa dã kể ra chi tiết biệt riêng thuộc về Chúa là làm gì tứ là làm những việc theo Lời Chúa dạy: nghĩa là tạm thời gác lại những việc đời nầy, nghỉ ngơi thân thể, học Kinh thánh, cầu nguyện với Chúa, ca ngợi Chúa và không quên bồi đấp hạnh phúc gia đình.
 

      2. Chúa thật yêu thương muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình của con người là thứ con người không thể mua được. Chúa không muốn con người - nhất là con người của thời đại công nghiệp - chỉ lo làm mà quên hạnh phúc gia đình, nên Chúa ban Ngày Nghỉ - tất cả phải NGHỈ ít nhất một ngày trong một tuần để vợ chồng, con cái, mọi người thân chung quanh có chút thì giờ một ngày bên nhau: Bên nhau cùng thờ phượng Chúa, bên nhau dù đi shopping, bên nhau một bữa ăn chung… Đó không phải là mơ ước của tôi và Quý Vị sao?
Vì Điều Răn Ngày Nghỉ cao quý như vậy, nên vào thế kỷ đầu tiên, Kinh thánh cho biết rằng lúc Hội thánh của Chúa Jêsus Christ mới được thành lập trên đất, những người tin Chúa Jêsus đã dùng ngày mà Chúa Jêsus đã sống lại từ kẻ chết là ngày thứ nhất trong tuần lễ để làm Ngày Nghỉ hay là Ngày của Chúa – Chúa nhật, làm ngày nghỉ. Trải qua các thời đại, Hội thánh của Chúa Jêsus Christ tiếp tục dùng ngày của Chúa sống lại làm ngày biệt riêng cho Chúa, ít nhất người tin Chúa có một ngày sống theo lời Chúa dạy lo cho thân thể và tâm linh mình, đồng thời cũng lo cho hạnh phúc gia đình. Bạn có thấy cuộc sống đó cao quý không? Tôi tin rằng Bạn đồng ý: CAO QUÝ!
Phần thứ hai của câu hỏi: Không đi thờ phượng Chúa vào Chúa nhật thì có tội không?
Tiếng Việt chúng ta thật phong phú khi trả lời: KHÔNG CÓ, nghĩa là KHÔNG có tội và CÓ tội. Để trả lời câu hỏi nầy, chúng ta phải căn cứ theo Kinh thánh là Lời Chúa dạy và thái độ của người đó đối với Lời Chúa dạy.
 
Tại sao người đó KHÔNG ĐI  thờ phượng Chúa vào Chúa nhật?


     1. Người đó không đi vì không được đi do bị cấm, hoặc ở trong hoàn cảnh bị bắt bớ, hạn chế nào đó, dù lòng rất muốn đi cùng Hội thánh thờ phượng Chúa mà không đi được, thì người đó không có tội
Vì sao không có tội? Vì qua Kinh thánh dạy, một người được Chúa cứu không phải vì người đó đi thờ phượng, mà chỉ vì người đó bằng lòng hạ mình ăn năn tội với Chúa và quyết định tin nhận công lao chuộc tội của Chúa Jêsus Christ bởi sự chết đền tội của Chúa Jêsus trên cây thập tự và sự sống lại của Ngài cho chính đời sống cá nhân mình. Người nào dạy tin Chúa Jêsus mà còn phải làm đièu nầy điều kia ngay cả phải đi thờ phượng Chúa mới được cứu, tất cả là giáo lý sai lạc. Kinh thánh đã quở trách nặng những người dạy như thế.
Vấn đề quan trọng là ăn năn tội tin Chúa trước, rồi sau đó, người đã tin Chúa vì yêu mến Chúa là Cha chúng ta nên chúng ta muốn đi nhà thờ là Nhà của Cha mình để thờ phượng Chúa; tại nhà thờ, có những người tin Chúa cũng là con của Chúa chung một Cha trên trời với chúng ta, là anh em trong Chúa với chúng ta, cần gặp nhau để chia sẻ niềm tin giúp nhau gây dựng đời sống theo Chúa.  Cho nên một người tin Chúa không ĐƯỢC đi thờ phượng Chúa là không có tội.
Tuy nhiên, nếu có những trở ngại nào khiến không được đi thờ phượng Chúa, thì người tin Chúa nhờ ơn Chúa vượt qua, đừng để trở ngại đó thành cái cớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Có người hỏi Mục sư Billy Graham rằng: Chúa dạy trong ngày nghỉ nếu có con chiên té xuống giếng thì chúng ta phải cứu nó lên. Nếu trong ngày nghỉ nào con chiên của tôi cứ té xuống hoài thì tôi phải làm sao? Mục sư Billy Graham trả lời: Thế thì một là làm thịt con chiên đó hoặc lấp cái giếng lại. Tôi quả quyết với Bạn là khi một người đã tin Chúa, đã hưởng được phước hạnh được Chúa cứu rồi, lòng người đó luôn ước ao đi thờ phượng Chúa, không phải chỉ Chúa nhật mà còn muốn ngày nào cũng được thờ phượng Chúa như những tin Chúa trong Hội thánh đầu tiên.


     2. Người không muốn đi thờ phượng Chúa là vì lười biếng, hoặc cho rằng không cần thiết, thì người đó có tội không vâng lời Chúa dạy. Tại sao? Vì Kinh thánh dạy TIN là vâng phục, vâng lời; một người nói mình tin Chúa thì phải vâng theo lời Chúa dạy qua Kinh thánh, một trong những điều Chúa dạy là “Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh…”, mà người đó không vâng lời Chúa để làm theo thì chúng ta có quyền đặt câu hỏi: người đó có tin Chúa không?

     3. Người đó không đi thờ phượng Chúa vì hiểu lầm thờ phượng Chúa là đi lễ, đi chỉ vì tổ chức Hội thánh bắt buộc, thì đây là một sai lầm cần học Kinh thánh sửa lại. Tôi cũng mong các Hội thánh không gọi đi thờ phượng Chúa là đi Lễ, vì thờ phượng Chúa là niềm vui của người tin Chúa, thờ phượng Chúa là hiệp nhau hát ngợi khen Chúa, cùng nhau học Kinh thánh là Lời Chúa để làm theo; hiệp nhau cầu nguyện cho nhau, ngoài ra còn hiệp nhau cứu người chưa tin trong cộng đồng và nhiều nơi trên thế giới.

     4. Có thể người nầy không muốn đi vì có chuyện buồn với anh em trong Hội thánh, tôi xin Chúa cho anh em hãy nhờ ơn Chúa tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Jêsus Christ vậy. Nếu cứ sự giận trong lòng hoài thì có tội không vâng lời Chúa tha thứ nhau như Chúa dạy.
Tại nước Mỹ nầy, có những người Việt Nam vì lý do nào đó muốn đi nhà thờ Mỹ gọi là thờ phượng Chúa. Nghe thì hợp lý, nhưng qua Lời Chúa dạy, Chúa muốn người tin Chúa ngoài cá nhân với Chúa thì còn có trách nhiệm với anh em trong Chúa, trách nhiệm với tha nhân nhất là người chưa tin Chúa. Do đó cơ hội hay môi trường để một người tin Chúa làm theo Lời Chúa qua sự chia sẻ đức tin với anh em, góp phần gây dựng Hội thánh, làm chứng về Chúa tốt nhất, dể nhất, chắc chắn là giữa những người đồng hương của mình. Tôi mong rằng sự góp ý nầy được lắng nghe. Lời Chúa còn dạy: Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm! Chẳng phải cá nhân mình đi thờ phượng Chúa mà còn phải khuyên bảo, nhắc nhở người chung quanh cùng thờ phượng Chúa nữa (Hêb. 10:25).
Quan câu hỏi nầy, tôi rất mong được mời Quý Vị thính giả chưa tin Chúa nhín chút thì giờ đến nhà thờ Tin Lành gần nơi Quý vị ở để thử thờ phượng Chúa với chúng tôi một lần. Qúy Vị thính giả nào đã tin Chúa, nhờ ơn Chúa chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm.

MUỐN THẬT HẾT LÒNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn