03:54 EDT Thứ năm, 26/04/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Thần Học » Thần học Mục vụ (ứng dụng)

Thần Đạo Học - Chương IV - Chúa Jêsus Xuống Âm Phủ (P5)

Thứ tư - 27/08/2014 04:13
Thần Đạo Học - Chương IV - Chúa Jêsus Xuống Âm Phủ (P5)

Thần Đạo Học - Chương IV - Chúa Jêsus Xuống Âm Phủ (P5)

Một lẽ đạo ít được các nhà thần học đề cập là lẽ đạo Chúa Jêsus Christ xuống Âm phủ sau khi chịu chết trên thập tự giá (I Phierơ 3:19-20), như bài Tín Điều Các Sứ Đồ đã ghi. Sự tránh né này có hai nguyên nhân:
--------------------------------------


CHƯƠNG IV - PHẦN 5
CHÚA JÊSUS XUỐNG ÂM PHỦ

*******************************


Một lẽ đạo ít được các nhà thần học đề cập là lẽ đạo Chúa Jêsus Christ xuống Âm phủ sau khi chịu chết trên thập tự giá (I Phierơ 3:19-20), như bài Tín Điều Các Sứ Đồ đã ghi. Sự tránh né này có hai nguyên nhân:
1. Sự kiện Chúa Jêsus Christ xuống Âm phủ chỉ có sứ đồ Phierơ đề cập đến trong hai câu Kinh thánh ngắn, nói rõ Ngài xuống Âm phủ làm gì.
2. Có nhiều ý kiến được đưa ra để giải thích sự kiện này, nhưng hầu như chưa có ý kiến nào thỏa đáng, nên sự tránh né nói đến có lẽ là để tránh tranh luận không đi đến kết luận.
Tuy nhiên, đây là lẽ thật từ Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời, chúng ta không có gì phải tránh né, mặc dù sẽ không có hai nhà thần học đồng ý với nhau hoàn toàn, nhưng tất cả đều đồng chung đức tin rằng Chúa Jêsus Christ đã xuống Âm phủ, điều không thể chối cãi. Nhờ ơn Chúa Thánh Linh là Thần Lẽ Thật, chúng ta sẽ khảo học lẽ thật này.

I. ÂM PHỦ LÀ NƠI NÀO?

Trong Kinh thánh có nói đến ba thế giới như sứ đồ Phao-lô có đề cập trong Philíp 2:10,
• Trên trời
• Dưới đất
• Bên dưới đất
‘Thế giới bên dưới đất’ không dùng theo ngôn ngữ địa lý mà theo ngôn ngữ thuộc linh, nghĩa là không phải đào sâu vào lòng đất, mà là nơi hình phạt những kẻ không thuộc về Đức Chúa Trời. Cũng qua Kinh thánh, chúng ta biết được có BA NƠI dành hình phạt tội nhân và ma quỉ:

1. Âm phủ: một nơi hình phạt tạm.

2. Vực sâu: nơi tạm giam các thiên sứ phạm tội chờ phán xét (II Phierơ 2:4); và cũng là nơi tạm giam Satan 1.000 năm trong lúc Chúa Jêsus Christ thiết lập Nước Ngàn năm Bình An trên đất (Khải huyền 20:1-2).

3. Địa ngục hay Hồ lửa đời đời (Khải huyền 19:19-20; 20:10; 21:8):
Riêng về Âm phủ, từ Cựu Ước, các thánh đồ có đức tin như thế này:
• Sáng thế ký 37:35, Gia cốp tin rằng Âm phủ là nơi ông sẽ đến sau khi chết và nơi đó ông sẽ gặp lại con trai Giô-sép của ông.
• Truyền đạo 9:10, Nhà Truyền đạo tác giả sách truyền đạo tin rằng Âm phủ là nơi không còn cơ hội để tranh hơn thua nhau nữa.
• Ê-sai 38:18, vua Ê-xê-chia tin rằng nơi Âm phủ người ta chẳng còn ngợi khen Chúa được, làm sáng danh Chúa được.
Với những ý tưởng như vậy, các thánh đồ trong Cựu Ước cũng chỉ hiểu một phần nào về Âm phủ, họ đều nhìn nhận đó là nơi người chết đời này sẽ đến, nhưng còn mập mờ không biết nơi đó sung sướng hay đau khổ, nhưng tất cả nghĩ đến khổ nhiều hơn sung sướng.
Cuối cùng chúng ta được chính Chúa Jêsus Christ đã giải thích về Âm phủ rõ ràng trong thí dụ Ngài thuật kể về người nhà giàu và La-xa-rơ được Luca 16:19-31. Qua ẩn dụ này, Chúa Jêsus Christ xác nhận Âm phủ có hai phần, một phần dành cho kẻ ác (tức người không kính sợ Đức Chúa Trời) và một phần dành cho người thiện (tức người kính sợ Đức Chúa Trời). Nơi người thiện được gọi là lòng Áp-ra-ham, một cách gọi dễ hiểu đối với người Y-sơ-ra-ên, và cũng hàm ý chưa phải là nơi vinh hiển trọn vẹn. Cả hai phần đều được gọi là ‘Âm phủ’.

II. CHÚA JÊSUS XUỐNG ÂM PHỦ:

Lẽ thật quan trọng này xác quyết Chúa Jêsus Christ đã xuống Âm phủ (I Phierơ 3:19-20). Lẽ thật này đã được Kinh thánh Cựu Ước dự báo trước trong Thi thiên 16:8-11, cũng được chính sứ đồ Phierơ trưng dẫn trong bài giảng đầu tiên cho dân Giê-ru-sa-lem (Công vụ 2:27-28). [Phierơ đã trưng dẫn Thi thiên 16:8-11, đây là Thi thiên do Đa-vít viết. Phierơ giải thích rằng không phải Đa-vít viết về chính Đa-vít bởi vì Đa-vít đã chết và đã được chôn (2:29), nhưng ông đã viết ra một lời tiên tri (2:30) rao báo về Đấng Cứu Thế sẽ được sống lại.]1
Một lời phán khác của Chúa Jêsus Christ liên quan đến thời điểm sau khi Ngài chết trên thập tự giá, ấy là lời phán với tên ăn cướp ăn năn tội kêu xin Chúa cứu y, Chúa Jêsus đã phán: Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi (Luca 23:43). Lời phán này tỏ ra hai điều:

1. Chúa Jêsus hứa với tên cướp này rằng hôm nay - chính ngày hôm đó - người đó được ở với Ngài trong nơi Ba-ra-đi, tức là nơi vui vẻ, chưa phải là Thiên đàng, phải được hiểu là lòng Áp-ra-ham.

2. Chúa Jêsus không hứa điều này với tên ăn cướp thứ hai là người không chịu ăn năn, dù hắn cũng chết như bạn của hắn, chứng tỏ tên cướp này không vào Âm phủ chung một nơi với Chúa Jêsus và bạn của hắn.
Kết hợp lời tiên tri trong Cựu Ước và lời giải thích của Chúa Jêsus Christ về Âm phủ trong truyện người nhà giàu và La-xa-rơ, cũng như lời Chúa Jêsus Christ phán với tên ăn cướp trên thập tự giá: Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi (Luca 23:43), chúng ta xác quyết rằng Chúa Jêsus Christ đã chết và Ngài đã vào Âm phủ nơi phần dành cho người thiện hay được gọi là lòng Áp-ra-ham. Phần người thiện này cách biệt với phần dành cho người ác (Luca 16:26), chính nơi này tác giả Thi thiên 139:8 đã nói, Ví tôi nằm dưới Âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó, và Đa-vít chắc chắn đã được gặp Chúa Jêsus Christ.


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn