03:51 EDT Thứ năm, 26/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 16

Chúa Jêsus Sống Lại (Mác 16:1-20)

Thứ hai - 10/11/2014 00:21
Chúa Jêsus Sống Lại (Mác 16:1-20)

Chúa Jêsus Sống Lại (Mác 16:1-20)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 16:1-20. Câu gốc: Mác 16:6. Đề tài: CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI.
-------------------------------------BÀI HỌC KINH THÁNH
MÁC 16:1-20
Câu gốc: Mác 16:6
Đề tài: CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI


I/. CẢNH TRẠNG CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI – Mác 16:1-7

1. Hãy tham khảo với Mathiơ 28:1 để biết thì giờ Chúa Jêsus sống lại:
Ngày: .....................................................................................
Giờ: .......................................................................................

2. Những người đến thăm mộ Chúa Jêsus là ai?
................................................................................................
Những người đàn bà nầy nhắc chúng ta nhớ đến bài học nào trước đây trong Mác 15:21 và 15:43?
................................................................................................

3. Điều gì xảy ra tại ngôi mộ chôn Chúa?
Mấy bà THẤY GÌ? ................................................................
Và NGHE gì về Chúa Jêsus? ................................................
và mạng lịnh nào? .................................................................

II/. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI – Mác 16:8-14

1. Có bao nhiêu người đã biết tin Chúa Jêsus sống lại trong ngày Chúa Jêsus sống lại đầu tiên?
................................................................................................

2. Thái độ của họ như thế nào? ...........................................

3. Theo anh chị em tại sao họ có thái độ như vậy?
................................................................................................
Và Chúa Jêsus đã làm gì đối với thái độ của họ?
Câu 14, ..................................................................................

Đọc thêm Luca 24:36-46 và Giăng 20:24-29, để biết thái độ của các môn đồ đối với sự kiện Chúa Jêsus sống lại, và hãy ghi lại những bằng cớ chứng minh Chúa Jêsus sống lại thật sự:
................................................................................................
................................................................................................

III/. MẠNH LỊNH VỀ CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI – Mác 16:15-20

1. Sau khi các môn đồ thật tin Chúa Jêsus sống lại, Chúa đã bảo họ làm gì? (câu 15)
................................................................................................

2. Chúa Jêsus hứa những điều gì với các môn đồ?
Khi các môn đồ rao giảng Tin Lành thì họ sẽ được ..............
................................................................................................

Chúa Jêsus ở trên trời hiện đang làm gì cho các môn đồ? (xem Rôma 8:34; I Giăng 2:1-2)
................................................................................................
Chúa Jêsus có để các môn đồ của Ngài làm việc một mình không? (câu 20, xem Mathiơ 28:20; Giăng 14:18)
................................................................................................
Cá nhân bạn kinh nghiệm gì về Chúa Jêsus sống lại?
................................................................................................

 
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: bài học, kinh thánh