03:51 EDT Thứ năm, 26/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 13

Thái Độ Chờ Chúa Trở Lại (Mác 13:11-37)

Thứ hai - 06/10/2014 04:52
Thái Độ Chờ Chúa Trở Lại (Mác 13:11-37)

Thái Độ Chờ Chúa Trở Lại (Mác 13:11-37)

BÀI HỌC KINH THÁNH: MÁC 13:11-37 Câu gốc: Mác 13:35 Đề tài: THÁI ĐỘ CHỜ CHÚA TRỞ LẠI
--------------------

BÀI HỌC KINH THÁNH: MÁC 13:11-37
Câu gốc: Mác 13:35
Đề tài: THÁI ĐỘ CHỜ CHÚA TRỞ LẠII/. THÁI ĐỘ THỨ I CHỜ CHÚA JÊSUS TRỞ LẠI: ĐỐI VỚI SỰ BẮT BỚ: Mác 13:11-13

1. Với hai chữ ‘ĐI NỘP’ trong câu 11, mục đích của sự
bắt bớ là gì? ...........................................................................

2. Với câu 12, sự bắt bớ đến từ đâu? ..................................
...............................................................................................

3. Tại sao có sự bắt bớ cho người tin Chúa Jêsus? (câu
13) .........................................................................................
Giải thích lý do bị ghét: (xem thêm Giăng 15:18-27)
...............................................................................................

4. Trong khi bị bắt bớ, Chúa Jêsus dạy người tin Chúa có thái độ như thế nào? (câu 11 và câu 13)
...............................................................................................

II/. THÁI ĐỘ THỨ II CHỜ CHÚA JÊSUS TRỞ LẠI: ĐỐI VỚI CỦA CẢI, TÀI SẢN: Mác 13:14-20

1. Câu 14, 19, 20a, cảnh trạng Chúa Jêsus trở lại như thế
nào? .......................................................................................

2. Chúa Jêsus dạy người tin Chúa có thái độ đối với của
cải ra sao? .............................................................................
Tại sao phải có thái độ như vậy? (câu 16 và 17; xem thêm Sáng thế ký 19:17, 26; Mác 4:18-19; 10:21-27)
...............................................................................................
Tại sao đàn bà có thai và đang cho con bú là khốn khổ?
...............................................................................................
Tại sao phải xin Đức Chúa Trời cho đừng xảy ra vào mùa
đông? .....................................................................................

III/. THÁI ĐỘ III CHỜ CHÚA JÊSUS TRỞ LẠI: ĐỐI VỚI CÁC TIÊN TRI GIẢ: Mác 13:21-27

1. Chúa Jêsus nói đến điều gì xảy ra?
...............................................................................................

2. Mục đích của những kẻ đó là gì? ....................................

3. Chúa Jêsus dạy người tin Chúa phải có thái độ nào?
...............................................................................................
Tại sao có thái độ như vậy? (câu 24-27) ...............................
...............................................................................................

IV/. THÁI ĐỘ THỨ IV: CHỜ CHÚA JÊSUS TRỞ LẠI: ĐỐI VỚI THÌ GIỜ: Mác 13:28-37

1. Chúng ta sẽ thấy sự kiện đặc biệt gì xảy ra trước khi
Chúa Jêsus trở lại? ................................................................
‘Cây Vả’ là chỉ về dân Y-sơ-ra-ên. Như vậy, sự kiện đó
có nghĩa gì? ...........................................................................

2. Trong câu 32-37, ba lần Chúa Jêsus ra lịnh người tin
Chúa có thái độ gì? ...............................................................

3. Thái độ đó thể hiện cách nào? ........................................
...............................................................................................
...............................................................................................


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết cũ hơn