03:42 EDT Thứ năm, 26/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 10

Sự Chết Của Chúa Jesus (Mác 10:32-34)

Thứ bảy - 05/07/2014 00:46
Sự Chết Của Chúa Jesus (Mác 10:32-34)

Sự Chết Của Chúa Jesus (Mác 10:32-34)

BÀI HỌC KINH THÁNH MÁC 10:32-34 Đề: SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS Câu gốc: Mác 10:34
--------------------------- 


BÀI HỌC KINH THÁNH
MÁC 10:32-34
Đề: SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS
Câu gốc: Mác 10:34 
I/. SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS ĐƯỢC BIẾT TRƯỚC: Mác 10:32

1. Trong câu 32, những chữ nào chứng minh Chúa Jêsus biết trước sự chết của Ngài?
................................................................................................

2. Xem từ đoạn 8 đến đoạn 9, ghi lại phân đoạn Kinh Thánh nào Chúa Jêsus nói trước về sự chết của Ngài:

Đoạn 8 câu ……………. đến câu .........................................
Đoạn 9 câu ……………. đến câu .........................................

3. Tổng cộng bao nhiêu lần Chúa Jêsus nói trước về sự chết của Ngài?
Đọc thêm Thi thiên 22:16-18, những lời nầy nói trước
1,000 năm trước khi Chúa Jêsus bị ....................................... trên thập tự giá.
Đọc thêm Ê-sai 53:4-6, những lời nầy nói trước 740 năm
trước khi Chúa Jêsus bị .........................................................
bị …………………………, bị .............................................
bị sửa phạt, bị lằn roi, mang tất cả tội lỗi của chúng ta.
Như vậy, sự chết của Chúa Jêsus là:
.... một sự tình cờ
.... do Đức Chúa Trời dự bị

II/. CHI TIẾT SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS: Mác 10:33-34

1. Câu 33, những người chủ trương giết Chúa Jêsus là ai?
................................................................................................

“Giao Ngài cho dân ngoại” nghĩa là giao cho .......................
(Xem Mác 15:1 – vì Phi-lát là người La-mã, tức là thuộc về dân ngoại)

2. câu 34, 4 cảnh trạng sự chết của Chúa Jêsus:
a. ............................................................................................
b. ............................................................................................
c. ............................................................................................
d. ............................................................................................

3. Sau khi Chúa Jêsus chịu chết, thì có điều gì xảy ra?
................................................................................................

Như vậy, sự chết của Chúa Jêsus là thất bại hay đắc thắng? (Đọc I Cô-rin-tô 15:57)
................................................................................................

Theo Rô-ma 6:3-5, người tin nơi sự chết của Chúa Jêsus cho chính mình thì được Phước gì?

Được ................................................................. sự chết Ngài

Được sống trong ................................................................ và

................................... cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau.Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: bài học, kinh thánh

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn