23:24 EDT Thứ năm, 22/03/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 12

Đấng Cứu Thế (Mác 12:35-37)

Thứ tư - 03/09/2014 01:05
Đấng Cứu Thế (Mác 12:35-37)

Đấng Cứu Thế (Mác 12:35-37)

BÀI HỌC KINH THÁNH MÁC 12:35-37 Câu gốc: Mác 12:37 Đề tài: ĐẤNG CỨU THẾ
-----------------

BÀI HỌC KINH THÁNH
MÁC 12:35-37
Câu gốc: Mác 12:37
Đề tài: ĐẤNG CỨU THẾI/. ĐẤNG CỨU THẾ VÀ VUA ĐA-VÍT: Mác 12:35

1. Đấng Christ là ai?
Trước khi chúng ta học biết Đấng Christ là ai, chúng ta cần biết vài ý quan trọng:
- Chữ CHRIST = Động từ: được xức dầu; Danh từ = Đấng được xức dầu.
- Theo Kinh Thánh Cựu Ước, thì một người được xức dầu là (Xin đọc phần Kinh Thánh và cho biết chức vụ được xức dầu)
Xuất Êdíptô ký 40:13, xức dầu cho người làm chức:
................................................................................................

I Các vua 19:15-16, xức dầu cho người làm:
…………………… và người làm ........................................

Như vậy, khi Chúa Jêsus được xưng là “Đấng Christ” tức là Chúa Jêsus chính là: (Kể ra ba chức vụ của Chúa Jêsus)
a. ............................................................................................
b. ............................................................................................
c. ............................................................................................

Như vậy, khi Phierơ xưng Chúa Jêsus là Đấng Christ (Mác 8:29), Phierơ xưng Chúa Jêsus là:
V………., là Thầy……………………, là T .........................
Nói chung lại Phierơ xưng Chúa Jêsus là:
Đ…………………….. Cứu .................................................,
Nghĩa là Chúa Jêsus Đấng giải cứu ......................................

2. Đa-vít là ai? (đọc II Samuên 5:1-3) ................................

Đa-vít sống khoảng 1,000 năm trước khi Chúa Jêsus giáng sanh. Nhưng tại sao “các thầy thông giáo” lại nói Đấng Christ là con Đa-vít?
Mathiơ 1:1; Luca 2:4 họ muốn nói Đấng Christ thuộc .........
................................................................................................

II/. ĐẤNG CỨU THẾ LIÊN QUAN ĐA-VÍT: Mác 12:36-37

1. Câu 36, vua Đa-vít xưng Đấng Christ là gì? ...................
Như vậy, Đa-vít là gì của Đấng Christ? ................................

2. Câu 37, câu hỏi của Chúa Jêsus có nghĩa ‘Đấng Christ
.............................................................. con của vua Đa-vít?

3. Đoàn dân có đồng ý với sự giải thích của Chúa Jêsus không?
Chứng minh: .........................................................................
Bài học này nhắc chúng ta có người nói: Chúa Jêsus mới giáng sanh 2007 năm, còn Đức Phật được sanh ra 500 trước Chúa Jêsus giáng sanh. Vậy thì Đức Phật lớn hơn Chúa Jêsus.
Bạn giải thích cách nào? .......................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: bài học, kinh thánh

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn