03:59 EDT Thứ năm, 26/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 12

Điều Răn Của Chúa (Mác 12:28-34)

Thứ tư - 27/08/2014 09:14
Điều Răn Của Chúa (Mác 12:28-34)

Điều Răn Của Chúa (Mác 12:28-34)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 12:28-34. Câu gốc: Mác 12:30. Đề tài: ĐIỀU RĂN CỦA CHÚA.
---------------------

 
BÀI HỌC KINH THÁNH
MÁC 12:28-34
Câu gốc: Mác 12:30
Đề tài: ĐIỀU RĂN CỦA CHÚA

 


I/. NỘI DUNG ĐIỀU RĂN CỦA CHÚA: Mác 12:28-31

1. Chúa Jêsus cho biết nội dung Điều Răn của Chúa có mấy điều?
..............................................................................
Điều 1: K ...............................................................................
Điều 2: Y ...............................................................................

2. Nhận xét nội dung Điều Răn của Chúa:

- Đọc Xuất. 20:1-17, cho biết:
Kính Chúa thì làm gì?
1/. Xuất. 20:3 chỉ thờ ................................... Đức Chúa Trời
2/. Xuất. 20:4-6, không thờ ...................................................
3/. Xuất. 20:7, không lấy ........................................làm chơi.
4/. Xuất. 20:8-11, giữ …………… làm ngày .......................
Yêu người thì làm gì?
5/. Xuất. 20:12, phải .................................................. cha mẹ
6/. Xuất. 20:13, chớ ................................................... người.
7/. Xuất. 20:14, chớ ...................................................tà dâm.
8/. Xuất. 20:15, chớ ...............................................................
9/. Xuất. 20:16, chớ ......................................................... dối
10/. Xuất. 20:17, chớ ................................... của người khác

- Những Điều Răn nầy có liên quan nhau không?
................................................................................................
Chứng minh bằng một điều. ..................................................
................................................................................................

II/. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI ĐIỀU RĂN CỦA CHÚA: Mác 12:32-34

1. Thầy thông giáo nầy đối với Điều Răn của Chúa như thế nào? (Đánh dấu những ô đúng)
thuộc lòng    hiểu biết    làm theo
không thuộc    không hiểu     không làm theo

2. Mác 12:34, Chúa Jêsus nói thầy thông giáo nầy là người NGU / KHÔN và đang ở đâu?
..........................................................
Tại sao Chúa Jêsus nói thầy thông giáo nầy như vậy?
................................................................................................
Bạn đang ở đâu đối với Nước Đức Chúa Trời?
ở ngoài    trước cửa    ở trong    không biết
Tại sao? .................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: bài học, kinh thánh

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn