03:50 EDT Thứ năm, 26/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 12

Dâng Tiền (Mác 12:41-44)

Thứ sáu - 05/09/2014 05:02
Dâng Tiền (Mác 12:41-44)

Dâng Tiền (Mác 12:41-44)

BÀI HỌC KINH THÁNH MÁC 12:41-44 Câu gốc: Mác 12:44 Đề tài: DÂNG TIỀN
-------------------


 


BÀI HỌC KINH THÁNH
MÁC 12:41-44
Câu gốc: Mác 12:44
Đề tài: DÂNG TIỀN

 


I/. CHÚA DẠY VỀ SỰ DÂNG TIỀN: Mác 12:41

1. Qua câu 41, Chúa Jêsus có quan tâm đến sự dâng tiền không?
...................................................................................

2. Đọc những câu Kinh Thánh sau đây để biết Lời Chúa dạy về sự dâng tiền:
Aghê 1:2-11, lý do dân Chúa bị thất bại làm ăn là tại sao?
................................................................................................
Malachi 3:9, Chúa gọi những người không dâng tiền cho
Chúa là gì? ............................................................................
Malachi 3:10-12, Chúa dạy dâng gì cho Chúa? ....................
Những chữ “hầu có lương thực trong nhà ta” co biết Chúa muốn chúng ta dâng tiền để làm gì trong Hội Thánh?
................................................................................................
Và Chúa hứa điều gì cho người trung tín dâng cho Chúa?
................................................................................................
Công vụ 11:27-30, Chúa bảo dâng tiền để làm gì nữa?
................................................................................................
Philíp 4:15-20, Hội Thánh tại Philíp đã dâng tiền để làm
gì? ..........................................................................................

II/. AI CÓ BỔN PHẬN DÂNG TIỀN? Mác 12:42

1. Câu Kinh Thánh này cho biết hạng người nào có bổn phận dâng tiền?
người giàu có bổn phận dâng tiền
người nghèo có bổn phận dâng tiền
những người tin Chúa có bổn phận dâng tiền

2. Theo anh chị em, hạng người nào dễ dâng tiền?
................................................................................................
Tại sao? .................................................................................

MỘT CÂU ĐỐ VUI: Trong các Tổng Thống Hoa Kỳ, vị Tổng Thống nào trung tín dâng tiền nhất?
................................................................................................

III/. GIÁ TRỊ CỦA VIỆC DÂNG TIỀN: Mác 12:43-44

1. Chúa Jêsus đánh giá ai dâng tiền nhiều nhất?
................................................................................................
Tại sao? .................................................................................

2. Như vậy, người dâng tiền nhiều nhất là:
người dâng nhiều tiền nhất
người dâng ít tiền như mụ góa này
người dâng của mình có

Anh chị em có ý kiến gì về việc DÂNG TIỀN trong Hội Thánh những ngày qua?
được rồi cần làm đúng Lời Chúa dạy Hội Thánh có thể dâng tiền để làm gì? (theo các câu Kinh Thánh trong phần I)
................................................................................................
................................................................................................
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: bài học, kinh thánh

Những bài viết cũ hơn